บทที่82 ทำไมการดูฤกษ์คลอดถึงเป็นสิ่งไม่จำเป็น

1) ทำไมการดูฤกษ์คลอดถึงเป็นสิ่งไม่จำเป็น เด็กได้เจริญเติบโตมาในครรภ์มารดาหลายเดือนแล้ว ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายและจิตใจของคุณแม่มาตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้ว ถ้าเกิดภาวะร่างกายหรือจิตใจเด็กไม่สมบูรณ์แล้ว เพียงแค่การหา”ฤกษ์คลอด” ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาใดๆให้ดีขึ้นมาได้

สิ่งที่ควรทำ คือการดูแลร่างกายและจิตใจให้มีเรื่องไม่สบายใจน้อยที่สุดระหว่างอายุครรภ์จนกระทั่งคลอดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

2) การคลอดควรคำนึงถึงสุขภาพเด็กและความสะดวกของคุณหมอเป็นหลักใหญ่ หากฤกษ์ผ่าคลอดไม่สอดคล้องกันเด็กอาจเกิดมาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เกิดก็ได้ (แล้วจะโทษใคร คุณหมอ? พ่อแม่? หมอดู?)

3) การที่เด็กมาเกิดในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นกรรมผูกพันข้ามภพชาติ การหาฤกษ์คลอดไม่ได้ช่วยให้กรรมนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดทั้งสิ้น

4)  ทุกดวงล้วนมีข้อดีข้อเสียเป็นของตัวเองอยู่แล้ว แม้กระทั่งเด็กออทิสติก หากเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมก็อาจเป็นอัจฉริยะทำประโยชน์เป็นบุคคลสำคัญให้กับโลกนี้ได้ ……. ไม่มีดวงใดจะสมบูรณ์ไปทั้งหมด …… ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ การอบรมของสังคม สภาพแวดล้อมของเด็กเป็นหลักใหญ่ สำคัญกว่าฤกษ์เกิดเสียอีกครับ

ทำไมการดูฤกษ์คลอดถึงเป็นสิ่งไม่จำเป็น

1) The child has grown in the womb for many months. The integrity of the body and mind depends on the care of the body and mind of the mother since pregnancy. If the physical or mental state of the child is not perfect Just finding “auspicious birth” cannot help to solve any problems.

Things to do Is to take care of your body and mind to have the least disturbance during gestation until delivery is the best.

2) Childbirth should be considered as a child’s primary health and convenience. If the auspicious time of birth is inconsistent, the child may not be born completely from birth. (Who will blame the doctor? Parents? Fortune-telling?)

3) The birth of a child in the family of your parents is a karmic connection across the worlds. Finding auspiciousness does not change this karma in any way.

4) Every star has its own advantages and disadvantages. Even children with autism If raised properly, it may be a genius who can be an important person for this world ……. No fortune will be complete …… depending on the parenting of parents. Social training The children’s environment is a big master. More important than the auspicious time of birth.

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com