บทเรียนที่13 รู้จักตัวเอง

บทเรียนที่13รารู้จักตัวเอง ดีแค่ไหนเราควรหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างแล้วสำรวจตัวเองดู

คนที่ รู้จักตัวเองเป็นอย่างดี จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างถูกที่ถูกทาง และใน บทเรียนที่13 เข้าถึงความสำเร็จได้เร็วกว่าค่ะ การที่เราจะรู้สิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องรู้ปัจจัย 3 ข้อนี้ด้วยเช่น เราเป็นใคร? งานแบบไหนที่เราทำได้ดี? จุดแข็งของเราคืออะไร? เป็นต้น

รู้จักตัวเอง

How well do we know ourselves? We should find some time with ourselves and explore ourselves. Seeing people who know themselves well will be able to develop their potentials in the right way. And reach success faster That we know what we want to achieve We must also know these 3 factors, such as who we are? What kind of work do we do well? What are our strengths? etc.

พอเรา รู้จักตัวเอง แล้วสิ่งที่ตามมาคือเราจะทำทุกอย่างด้วยใจรัก และจะตั้งใจทำสิ่งนั้นโดยที่ไม่เบื่อไม่เกียจค้าน บทเรียนที่13ก็มุ้งหวังที่จะชี้แนะแนวทางไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆฝันเป็นจริง จงเชื่อมั่นว่าตนเองทำได้

When we know ourselves, what follows is that we will do everything with love. And will intend to do that without being bored, not lazy Lesson 13 hopes to guide more or less to encourage every dream to come true. Believe that you can do it.

ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารต่างๆเข้าถึงได้ง่าย จึงง่ายต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณคลิกก็จะเจอสิ่งที่ต้องการจะรู้ แต่มันจะเป็นเรื่องยากถ้าคุณไม่ศรัทธาในตัวเอง และนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เค้าเก่งกว่า จนคิดว่าตัวคุณนั้นด้อยค่า อย่าคิดแบบนั้นเป็นเด็ดขาด! ให้คิดว่าคุณก็เก่งและให้ค่อยๆรองทำอาจจะผิดถูกไปบ้างก็ค่อยๆแก้ไขไปไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอกนะคะคุณต้องยืนหนึ่ง

At present, this is an era with easy access to information. So it is easier to learn about things that are easier, just click you will find what you want to know But it will be difficult if you do not believe in yourself And bring himself to compare with the person he is better Until thinking that you are inferior Don’t think like that! To think that you are good and to gradually improve, may be wrong, some will gradually correct. No one is good at birth. You have to stand one.

เข้าใจตนเอง ชอบอะไร รักอะไร สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัด ทำมันขยายมันให้เข้มแข็ง มีแรงบันดาล เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้  ชอบมัน เพราะอะไร ทำไมถึงชอบมัน อะไรเป็นแรงขับ กระตือรือร้นทำสิ่งนี้  ชีวิตจะไม่มีเขียนจำกัดเลย  ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ภายนอก ทางเราหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์และกำลังใจในการใช้ชีวิต และจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็ววัน

Understand yourself, like anything, love anything, things that like things that are right, do it, expand it to be strong, have inspiration, change the world, like it, why? What is the driving force Actively doing this Life will not be limited. Greater than what is outside We hope that this lesson will be useful and encouraging to live. And will make you a success soon

แนะนำได้ที่ : koratdontree.com

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com