บทเรียนที่18 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องรู้

บทเรียนที่18

1.รับผิดชอบงานที่ทำอยู่ให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องเครียดมีปัญหาให้ปรึกษา หัวหน้าโดยตรง Responsible for the best work done As far as possible without stress, having problems, consulting Direct chief

2.พยายามทำงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จทันตามกำหนด หรือเร็วกว่า รวมทั้งต้อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ Trying to work assigned To be completed on schedule or faster, including being accurate and efficient

3.ผลิตงานที่คุณคิดว่าหัวหน้าของ คุณต้องการ (Surprise your boss) ออกมาให้ สำเร็จ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชิ้น ( 52 ชิ้นปี)

4. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกกับงานของคุณและองค์กร อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ชิ้น ( 52 ชิ้นปี) เช่น Create facilities with your work and organization at least 1 piece per week (52 pieces a year)

  • สร้างงาน Presentation เพื่อสอนงานให้กับลูกน้องและทีมงานของ คุณ โดยใช้ Program PowerPoint หรืออื่นๆ เพื่อให้ทีมงานทุกคน สามารถเรียนรู้ และศึกษางานได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา อันจะเป็น ประโยชน์อย่างมากกับบริษัท เป็นการแบ่งเบาภาระของคุณ และ หัวหน้าคุณได้อย่างมาก เพราะจัดทำเพียงครั้งเดียว แต่ทุกคนสามารถเปิดดูและใช้งานได้ตลอดเวลา
  • จัดทำเว็บไซต์อย่างง่ายเพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อภายในแผนกและ Present แผนกของคุณให้กับทุกคนในองค์กรได้รับรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ติดต่องานกันระหว่างฝ่ายคุณกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  • จัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทีมงาน เป็นการช่วยพัฒนาองค์กรและลดค่าใช้จากในการฝึกอบรมจากภาย นอกได้มาก “สิ่งเหล่านี้แหละ คือผลงานชิ้นโบแดงของคุณเลยครับ ลองทำดูสัก 1 ปี นับจากวันนี้ไปนะครับ และคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าจริง ๆ” *
  • หาทางเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทโดยวิธีต่างๆ โดยให้ทุกคนในทีมงานช่วยกันคิด และผลงานนี้คือผลงานของทุกคน

5. ทำงานอย่างฉลาด (SMART) มีการวางแผน แบ่งงาน ติดตามผล ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Work smartly (SMART) with planning, division of work, follow-up, continuous improvement and development.

6. ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมใน และนอกสถานที่ หรืออ่านจากหนังสือ แล้วนำความรู้มาใช้กับงานของคุณรวม ทั้งนำไปเผยแผ่ให้กับทุกคนในองค์กร อาจจะจัด Course อบรมเอง หรือนำความรู้ที่ได้รับมาใส่ไว้ใน PowerPoint, Lotus seencam หรือ Website ของคนเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนในองค์กรได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

7. ใช้เทคโนโลยีให้เป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณและลูกน้อง องคุณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ e-mail ติดต่อสื่อสาร, sms, mms, webboard(ลง ข้อความบน website), netmeeting(ประชุมออนไลน์) และอื่นๆ อีกมากมายที่ คุณนำมาใช้ประโยชน์ได้

8. ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษให้คล่อง เพราะมันคือสิ่งจำเป็นในการ ทำงาน เมื่อคุณต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งอาจต้องเกี่ยวข้องกับชาว ต่างชาติ และสิ่งนี้แหละที่ทำให้อนาคตของคุณสดใสแน่นอน

9. พยายามให้ความรู้กับทุกคนเท่าที่คุณมีเวลา และสามารถทำได้ เพราะการให้ความรู้คือทานอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งพยายามส่งเสริมลูกน้องทุก คนให้มีความก้าวหน้าในงานด้วย และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้คุณประสบความ สำเร็จในหน้าที่การงานของคุณตลอดไป

หลักความคิด ของนักทำงานมืออาชีพปรัชญาของแต่ละองค์กรเป็นสิ่งที่สะท้อนลักษณะและแนวทางการ ทำงานขององค์กรนั้น ๆ การศึกษาความคิดและแนวทางการทำงานของ องค์กรใหญ่ๆ ที่มีอายุยาวนาน อาจให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักบริหารมือ ใหม่ได้ไม่มากก็น้อย บริษัทเดนส์ บริษัทโฆษณาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่ ดำเนินกิจการยาวนานมากกว่า 100 ปี ได้ยึดถือกฎปีศาจ 10 ประการของเดน (Dentsu’s 10 Working Guide) และมอบเป็นแบบอย่างให้พนักงานทุกคน ระลึกและใส่ใจอยู่เสมอในการทำงาน ดังนี้

1.งานคือ สิ่งที่ตัวเองต้อง “สร้างขึ้น” ไม่ใช่สิ่งที่รอคอยให้คนอื่น หยิบยื่นมาให้

2.งาน คือ สิ่งที่ต้องคิดก่อน ทำก่อน “ด้วยการก้าวรุก” ไม่ใช่ ทำอย่างตั้งรับ

3.จงมุ่งสู่ “งานที่ใหญ่” เพราะงานที่เล็กจะทำให้ตัวเราเอง เล็กลง

4.ถ้าเล็ง “งานที่ยาก” แล้วทำได้สำเร็จ ก็จะเกิดความก้าวหน้า

5.ถ้าเริ่มทำแล้ว “อย่าปล่อย” แม้จะตายก็ไม่ปล่อย จงทำ จนกว่าจะสำเร็จ

6.จงนำผู้ที่อยู่รายรอบ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้ตาม เพราะ หากเวลาผ่านไป การได้นำกับการถูกนำจะต่างกันราวฟ้ากับดิน

7.จงมี “แผนงาน” ถ้ามีแผนงานระยะยาว ก็จะมีความอดทน มีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งความพยายามที่ถูกต้องและ ความหวังจะบังเกิดขึ้น

8.จงมี “ความมั่นใจ” ถ้าไม่มีความมั่นใจแล้วงานของคุณจะไม่ มีพลังไม่มีความอดทนหรือไม่มีแม้แต่รสชาติของการดำรงอยู่

9.จะต้องให้สมอง “หมุนเต็มที่” อยู่เสมอทั้ง 8 ทิศ จะให้มี ช่องว่างเหลืออยู่แม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้บริการของเราก็ต้อง เป็นอย่างนั้น

10.ไม่ต้องกลัวการกระทบกระทั่ง” การกระทบกระทั่งก่อให้เกิด ความก้าวหน้าถ้าไม่มีปุ๋ยดี ๆ พวกเธอจะเป็นพวกที่เลี้ยงไม่โต

หัวใจ 5 ข้อ ต้องยึดไว้ 1.ทำงานตรงเวลา ทั้งมาและกลับตรงเวลา ไม่เอาเปรียบราชการ 2.ไม่นินทานาย เจ้านายหูตาเยอะ ใครเป็นอย่างไร ปิดปากดีกว่า 3.ใส่ใจต่อหน้าที่ ให้คิดว่าที่เราทำเหมือนบ้านของเรา คน อยู่บ้านเช่ากับเจ้าของบ้านต่างกัน – อยู่ที่ไหนก็ให้คิด ว่าบ้านของเรา 4.ทำดีให้ถูกจังหวะรู้จักกาลเทศะ รู้ว่าเวลานี้เขาต้องการ ทำอะไร เสียสละเพื่อหน่วยงานทุ่มเทอย่าทำแบบเสียไม่ได้ 5.มนุษย์สัมพันธ์เป็นเยี่ยม เพราะเราต้องขอความร่วมมือ ร่วมใจกับผู้อื่นเช่นกัน ทักทายทุกคนแม้ต่างแผนก จะยิ้มหรือจะเปล่งวาจาทักทายสวัสดีก็แล้วแต่จะถนัดกันไปค่ะ อัน ขอแนะนำว่า ควรปฏิบัติกับคนทุกสายงานอาชีพ แม่บ้าน คนงาน พนักงาน รักษาความปลอดภัยเค้าก็เป็นเพื่อนร่วมงานเหมือนกับเราต่างกันที่เรามีหน้าที่ ต่างกันก็เท่านั้นเอง

บทเรียนที่18 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องรู้

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com