บทเรียนที่2 การสร้างแบรนด์ (BRAND)

PREDATOR THINKING :
บทเรียนที่2
 การสร้างแบรนด์ (BRAND)


โลกที่การแข่งขันทางธรกิจ การใช้ชีวิตมีปัจจัยที่ซับซ้อน คาดคะเนได้ยาก และโลดแล่นไปในกระแสอย่างรวดเร็ว ความหนักแน่นและหลายหลายในความรู้ และการผนวกความคิดสร้างสรรค์ของเราที่พร้อมจะทำให้การก่อร่างสร้างตัว สร้างขีวิตเป็นต้นทุนที่สำคัญที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเรา

บทเรียนที่2

“ต้นทุน” ความหมายนี้มีหลากหลายแต่ในบทความนี้จะไม่ได้พูดถึงปัจจัยพวกที่ดิน เงินทุน แรงงาน การเจรจาหรือความสัมพ้นธ์ที่จับต้องไม่ได้ แต่เราจะพูดถึงอัจฉริยาภาพที่จับต้องได้นั้นก็คือ “แบรนด์”

แบรนด์ ได้เข้ามาสู่หน้าที่เชื่อมโยงกับผู้คิดค้น และผู้ใช้งาน (ลูกค้า) เข้าด้วยกันเป็นเหมือนการสร้างสะพานให้ผู้ขายพบเจอกับผู้ซื้อ ปัจจุบันแบรนด์ ได้เดินมาถึงจุดที่แสดงตัวตนของผลิตภัณณ์ชิ้นเล็กๆ หรือไปจนกระทั้งธุรกิจขนาดหมื่น แสนล้านบาท และดูเหมือนอจะเป็นเรื่องง่ายที่ว่า “หากเราต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของธุรกิจ เราจะต้องสร้งแบรนด์ และหลังจากนั้นกระบวนการและเทคนิคต่างๆ ที่้องใช้ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ยอมรับ และขายได้มีมูลค่าในตลาด และพิ้นที่โดยมีหลักการและวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนที่สมบูรณ์แบบ

 

บทเรียนที่2

แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ว่า ทุกคนนั้นไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันทุกคน หรือตามที่ความหวังในการวางกลยุทธ์ เทคนิคที่ดีเหล่านั้น สิ่งที่ยากมากและซับซ้อนกว่าชั้นเรียนหรือทฤษีมากมายก็คือ การสำรวจสิ่งที่จะสร้างให้ยิ่งใหญ่ “แบรนด์ ก็คือคน หรือสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียง ที่ต้องไม่หยุดนิ่งและต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา”

สมัยก่อนเราอาจจะมองว่าการรสร้างแบรนด์ เป็นเรื่องไกลตัว มุ่งเน้นแต่กระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนหรือการจัดการในด้านอื่นๆ การทำการตลาดกับแบรนด์สินค้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้จ่ายสูง ฟุ่มเฟีอยเกินจำเป็นและคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะธุรกิจใหญ่เท่านั้น และอีกความเชื่อคือลูกค้าไม่สนใจยี่ห้อ นั้นเป็นแค่สิ่งที่เราเรียกว่า NICE TO HAVE

แหล่งความคิดลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นจากการที่พวกเราเข้าใจคำว่า brand ผิดไป เราไปเข้าใจว่ามันคือโลโก้สวยงาม ที่แค่ทำให้คนจำได้ว่านั้นคืออะไร ไม่ได้มีความหมายมากมายกว่านั้น เป็นเพียงเปลือกนอกของบริษัท และสินค้าอีกที

แต่ความเป็นจริงแล้ว brand คือการที่เราไม่สามารถแยกออกได้จากแก่นของการทำธรกิจ เปรียบเทียยเสมือนจิตวิญญาณ และความเป็นตัวตนของธุรกิจนั้นๆ เลยทีเดียวที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ว่า ฉันคือใคร ฉันทำอะไร มีหน้าที่และสินค้าตัวตนเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีความสำคัญเฉพาะ Cosmetic เท่านั้น

ดังนั้นการคิดการจัดการเรื่องแบรนด์ เท่ากับการที่เรากำลังคิดถึงพิมพ์เขียวในการทำธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆ (product price place promotion people) สามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกันได้โดยที่ไม่แตกแถว ไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกแนวทางได้ เป็นการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ และเอกสักษณ์ที่แข็งแกร่งให้กับธุุรกิจและตัวสินค้า

 

 

บทเรียนที่2 นี้จะสอนถึงเรื่อง Branding ที่จะช่วยแนะนำ ที่มาที่ไป หลักการ ทฤษฎี
วิธีการเริ่มสร้างแบรนด์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ด้วยความรอบขอบและรัดกุมทั้งเรื่องเงินทุน คน
ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิธิพลต่อการทำแบรนด์ เป็นเสมือนคู่มือหรือคัมภีร์สำรหับมือใหม่หัดสร้าง
และบุคคลทั่วไปที่อยากยกระดับแบรนด์จากความเข้าใจผิดๆ ให้ถูกต้องและสร้างมูลค่าให้กับเราได้”

บทเรียนที่2
“การสร้างและการรักษาไว้ สำหรับสรรพสิ่งยิ่มต้องมีวิธีการแต่งละสิ่งอย่าง
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่น Brand จะต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน”

เหมือนกับที่คนทั่วไปส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับคำๆนี้ แต่ถ้าได้เรียนรู้และศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้จะทราบได้ว่ามันคือ เครื่องสร้างเงินทอง และความสำเร็จ ที่จะเป็นมกรดกต่อไปในรุ่นอื่นๆ แต่หลายๆคนกลับไม่สนใจ และใส่ใจเท่าที่ควร ไม่คิดที่สร้างให้เกิดความยั่งยืน นั้นก็เพราะส่วนหนึ่งเกิดจากการคิดว่ายาก และขาดความเข้าใจที่แท้จริงในการทำ การที่จะลงมือวางแผนสร้างอย่างถูกต้อง

 

โจทย์สำหรับการทำธุรกิจวันนี้ของคุณคืออะไร?
ยอดขาย ความต้องการลูกค้า คุณค่าของธุรกิจ

การทำให้แบรนด์เป็นสินทรัพย์ในใจของผุ้บริโภคได้นั้น มูลค่าย่อมมากกว่าที่ดินหลายเท่านัก ตัวอย่างเช่นซื้อที่ดินมามาก หรืจำนวนแค่ไหน จึงจะมีมูลค่าเท่ากับการสร้างแบรนด์อย่าง APPLE หรืออย่าง AMAZON ซื่อมูลค่ามากกว่า ล้านล้านดอร์ล่าสหรัฐฯ และจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ อย่างแน่นอนนั้นเอง การลดลงอย่างต่อเนื่องของตัวเลขการลงทุนทางตรงของนักลงทุนในตลาดหุ้นปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เกิดจากสภาวะเศรษฐิกิจถอถอย หรือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ย่ำแย่แบบเมื่อครั้งสมัยก่อน แต่เกิดมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน อันเกิดมาจากศักยภาพในการแข่งขัน คู่ต่อสู้ ศัตรูของเราที่ไม่สามารถสู้กับต่างประเทศ หรือประเทศอื่นๆ ได้เพียงพอ ซึ่งทฤษฎีการสร้างแบรนด์สามารถนำไปใช้ และปรับในการแก้ไขปัญหาการเติมโตของประเทศเราได้อย่างแน่นอน

บทเรียนที่2 บทเรียนที่2บทเรียนที่2

 

ตัวอย่างแบรนด์ (BRAND) ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง
ยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยที่เติบโต และสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายการบริหารประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่สร้างที่ดินในใจของชาวโลกด้วยกานำเสนอเป็นตำแหน่งศุูนย์กลางของการค้า การเงิน และเทคโนโลยี นับตั้งแต่การเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในภูมิภาค สูนย์กลางทางการขนส่ง ศูนย์กลางของออฟิศเทคโนโลยีชั้นนำ และในอนาคตอันใกล้จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษารูปแบบสมัยใหม่ทั้งหมด และธุรกิจ Tech Start Up

เช่นเดียวกันกับประเทศมาเลเซียก็กำลังเข้าสู่ในช่วงการหาตัวตนหรือจุดยืนของประเทศ ซึ่งรายได้ของมาเลเซียมากจจากน้ำมันดิบ และการผลิตน้ำมันเป็นหลัก แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าด้วยราคาน้ำมันที่ผันผวนและมีการกำหนดที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกลไกตลาดแบบปกติและพลังงานทดแทนที่เข้ามามีบทบาทในการเลือกใช้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดยืนที่มาเลเซียกำลังวางแผนไว้คือการเป็นศุูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาล แนะเน้นไปที่ภาคธุรกิจด้านการบริการให้มากขึ้น

ทั้งนี้การสร้างที่ดินในใจของลูกค้าเนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป พวกเราจะต้องคำนึงถึงการสร้างที่ดินในใจของผู้คน (ยิ่งกว้างยิ่งได้ผลดี)

 

 

 

 

การที่จะเข้าไปครอบครองพื้นที่ในใจได้นั้น บทเรียนที่2 แบรนด์ จะต้องยกระดับคุณค่าบางอย่างที่พิเศษ และมากกว่าที่ผู้คนเคยได้รับมากก่อน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ด้วย เช่น Google.co.th ที่สามารถตอบโจทย์นี้ไดอย่างชัดเจน เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทุกคนบนโลกเจอในการค้นหา หรือต้องการข้อมูลส่วนใดของขอบโลกก็ตาม เป็นคลังข้อมูลที่มหาศาลมากที่สุด พร้อมการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูล รูปภาพได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วมาก ทำให้ Search Engine นี้กลายเป็นบริษัทต้นๆ ของโลกที่มูลค่ามากที่สุด แซงหน้าแบรนด์อื่นๆ ที่ก่อสร้างมามากว่าร้อยปีได้อย่างง่ายดาย กลายเป็นที่รู้จักและติดหู ติดตาของคนทั้งโลก ถ้าจะนึกถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้นั้น ทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า GOOGLE คือที่สุดในเรื่องนี้ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถนำมาเป็นกรณีศึกษา หรือเคสสตาร์ทดี้ได้อย่างสนุกสนาน และมีอีกหลายๆ แง่มุมที่ผู้อ่าน หรือคนทั่วไปยังไม่ทราบ


บทเรียนที่2
การสร้างแบรนด์
สร้างมูลค่า และตัวตนให้กับธุรกิจของเรา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน