บทเรียนที่23 ฉลาดมัดใจ แต่ไม่ประจบประแจง

บทเรียนที่23

จงแสดงความคิดเห็นก็ต่อเมื่อถูกถาม อย่า อาสาพูดเอง อย่าพูดถึงปัญหาหรือสิ่งที่ไม่มี ประสิทธิภาพ จงนำเสนอเฉพาะวิธีแก้ไขในเชิงบวกที่ สามารถนำไปปรับปรุงส่วนที่สำคัญที่สุดของงานได้

Show your opinion only when asked. Do not volunteer to speak. Don’t talk about problems or ineffective things. Propose only positive solutions that Can be used to improve the most important part of the job

หากหัวหน้าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคุณ จงทิ้งข้อเสนอ แนะเหล่านั้นไป เมื่อถึงเวลาที่คุณได้เป็นหัวหน้า คุณก็จะสามารถทำสิ่งที่ คุณต้องการ ตราบใดที่คุณยังเป็นลูกน้องของเขาอยู่ จงทำงานในวิถีทางที่ เขาอยากให้ทำ แม้คุณคิดหรือรู้ว่าน่าจะใช้วิธีอื่นที่ดีกว่านั้น

If the boss doesn’t agree with your suggestion Leave the proposal Recommend them When you become the head You will be able to do what you want, as long as you are his subordinate. Work in a way that he wants to do, even if you think or know that you should use other methods better.

จงเคารพและชื่นชมสิ่งต่างๆ ที่มีคนทำมาก่อนที่คุณจะมาทำงานที่นี่ ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องการวางระบบการทำงาน คือสาเหตุที่บริษัทมอบหมายให้คนเพียงคนเดียวทำหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้าย คนๆ นั้นคือหัวหน้าของคุณ เมื่อระบบได้รับการจัดวางแล้ว คุณจะต้องเคารพ และสนับสนุนระบบเหล่านั้น เว้นแต่ว่าหัวหน้าขอให้คุณแสดงความคิดเห็น หรือช่วยคิดวิธีการที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

Respect and appreciate things. That someone has done before you come to work here Everyone has different ideas about how to set up a work system. Is the reason why the company assigns only one person to make a final decision. That person is your boss. Once the system has been placed You must respect And support those systems Unless the chief asks you to comment Or help to think of ways to improve things

หากคุณเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น จงเตรียม ใจไว้ถ้าหัวหน้าของคุณได้รับความดีความชอบเพียงคนเดียว คำแนะนำ ต่างๆ เกี่ยวกับทีมงานมีไว้เพื่อสร้างทีมให้ดีขึ้น มิใช่เพื่อความรุ่งโรจน์ของตัว คุณเอง หัวหน้าของคุณรู้ว่าคำแนะนำที่ดีเหล่านั้นมาจากใคร และรู้สึกลึกๆ ว่า เขาเป็นหนี้คุณ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี

If you offer suggestions to improve things, prepare yourself if your boss receives only one feat. Various suggestions about the team are provided to create a better team. Not for the glory of yourself, your head knows who those good suggestions come from. And feel deeply that he owes you Which is good

บทเรียนที่23 ฉลาดมัดใจ แต่ไม่ประจบประแจง Lesson 23 Wise mind, but not cringe.

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com