บทเรียนที่24 คุณสมบัติดีๆ ของ นักทำงานที่เก่งและ ฉลาด

บทเรียนที่24

(1) การทำงานในที่ทำงาน

(2) ศิลปะการพูด

1.การทำงานในที่ทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการเรียน รู้และปฏิบัติดังนี้

1) รอบรู้ในส่วนงานของบริษัท ต้องเข้าใจส่วนงานและวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของบริษัท และคุณต้องมีหูตากว้างไกล สนใจเรื่องรอบตัวคุณ จึงจะสามารถทำตัวให้เด่นได้ในที่ทำงานของท่าน

2) เมื่อหัวหน้างานเรียกใช้คุณคุณควรขานตอบทันที “ ค่ะ(ครับ) ” ซึ่งเป็นการกระตือรือร้นอยู่ในตัว คุณควรเลี่ยงคำตอบประเภทที่ว่า “ ท่าน เรียกดิฉัน (ผม) หรือคะ (ครับ) ท่านมีอะไรจะใช้ คอยสักครู่ ” มิควรปฏิบัติ เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อคุณ

3) รับคำสั่งอย่างไรจึงจะถูกต้องชัดแจ้ง คุณต้องตั้งใจฟังและจัดให้ ละเอียด

ขั้นตอนเบื้องต้นในการับคำสั่ง

1) ตอบรับคำสั่งทันที

2) เตรียมการะดาษดินสอให้พร้อม จดให้ถูกต้อง

3) ทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคำสั่งให้กระจ่าง

4) จดสาระสำคัญของงานให้ละเอียด

5) ทบทวนเน้นสาระสำคัญอีกครั้ง

6) ต้องถามให้แน่ชัดก่อนว่าควรรายงานให้ทราบอีกทีเมื่อใด ขอให้คุณจำไว้ว่า ถ้าหากไม่เข้าใจตรงไหน อย่าได้ถามสอดขึ้นกลาง คันเด็ดขาด ควรจะรอให้หัวหน้างานมอบหมายให้เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยถาม เรื่องที่ไม่เข้าใจเป็นข้อๆ ไป

4) เข้าใจจุดประสงค์ของคำสั่ง เวลาคุณรับคำสั่ง คุณจะต้องแน่ใจ ว่าเข้าใจความประสงค์ของผู้สั่งโดยถ่องแท้หรือไม่ มิฉะนั้นอาจไม่ได้ผลเป็นที่ น่าพอใจนัก

5) เมื่อหัวหน้างานสั่งการไม่ชัดแจ้ง คุณจะต้องทำงานอย่างมีไหวพริบ

6) โอกาสและวิธีการบอกกล่าว เวลาคุณจะเรียนบอกอะไรกับเจ้านาย ควรจะดูว่าเรื่องนั้นมีความสำคัญเร่งด่วนแค่ไหน คุณควรจัดเตรียมข้อมูลให้ พร้อมก่อนที่จะเรียนบอกอะไร

7) ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง การรายงานให้เจ้านายทราบเป็นหน้าที่ขอผู้รับคำสั่ง เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สร้างภาพพจน์ให้เจ้านายได้เห็นว่า “เก่ง” พร้อมกันไปด้วย

8) ควรทำงานไหนก่อน คุณจะต้องแสดงความสามารถของคุณ ด้วยการตัดสินใจเลือกให้ถูกต้อง แยกแยะดูว่างานไหนสำคัญเร่งด่วนเพียง

9) เมื่อมีงานยุ่งมาก คุณต้องทำงานที่เจ้านายมอบหมายให้ดี คุณ จะต้องทำให้แล้วเสร็จตามกำหนด ถ้าเจ้านายไม่ได้บอกเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ คุณน่าจะเป็นฝ่ายเรียนถามเพื่อให้รู้กำหนดเวลาที่แน่นอน และควรจัดลำดับ โปรแกรมงานให้เหมาะสม

10) จะปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นในช่วงเร่งงานได้อย่างไร การปฏิเสธ แบบไร้น้ำใจสร้างความโกรธเคืองได้ง่าย คุณควรจะทำอย่างไรดี?

11) คุณจะทำอย่างไรถ้าเจ้านายเรียกคุณบ่อยๆ คุณจะมีปฏิกิริยา อย่างไร ดีใจ? หนักใจ? ถ้าหัวหน้าพึงพอใจการทำงานของคุณ คุณควรจะทำ อะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานหมั่นไส้ คุณควรขอร้องให้ปฏิบัติต่อทุก คนโดยเท่าเทียมกัน และควรมีเทคนิคการพูดอาศัยอารมณ์ขันเข้ามาช่วยตัว คุณในการแก้ปัญหา

12) อย่ารอให้หัวหน้างานสั่ง คุณควรทำงานในหน้าที่ให้ดีและอาสา ทำด้วย พร้อมทั้งคุณควรหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพงาน

13) ควรหลีกเลี่ยงการทำผิด การทำงานผิดพลาดโดยบังเอิญเป็นเรื่องที่อภัยกันได้ แต่ว่าทำผิดบ่อยๆ ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตำหนิจากเจ้านายเมื่อ คุณทำผิดก็ต้องน้อมรับคำตำหนิอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน กล้ายอมรับการตำหนิติเตือน จงอย่าเป็นคนทนการตำหนิดุว่าไม่ได้ พอถูกตำหนิเข้า ก็มี อยากลาออก ไม่อยากทำแล้ว อันเป็นวิธีคิดที่ไร้เหตุผล และคุณควรมีท่าที่สำนึกผิดอย่างจริงจัง คุณควรจะเผชิญความผิดด้วยจิตใจซื่อสัตย์และจำไว้เป็นบทเรียน อย่าคิดว่าเป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ ไม่สำคัญอะไรและไม่ สนใจและไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขด้วย หากรู้ผิดไม่แก้น่าจะละอายที่สุด

14) คำ “ขอโทษ” มิใช่โล่กำบัง การขอโทษถือเป็นมารยาทเบื้องต้น ซึ่งช่วยผ่อนเบาความขัดแย้งและความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ได้ปัญหาหลายๆ อย่างเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ แต่ถ้าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือจงใจทำผิด ก็เป็นไปไม่ ได้ที่จะหาทางออกให้กับตัวเองด้วยการพูด “ ขอโทษ” เพียงคำเดียว

15) เมื่อถูกเจ้านายดุว่าหรือตำหนิ ปฏิกิริยาอันแรกควรจะเป็นการ “ขอโทษ” แม้ว่าคุณจะมีความคับอกคับใจอยู่เต็มอก และแม้คุณจะมีเหตุผล อย่างเต็มที่ ก็อย่ารีบแก้ต่างทันที ควรรอให้มีโอกาสที่เหมาะสมจึงค่อยอธิบายชี้แจง

16) เมื่อเจ้านายให้ทำงานส่วนตัว เมื่อเจ้านายมอบหมายงานส่วน ตัวโดยหลักการแล้วก็ควรจะปฏิเสธ ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาทำงานหรือพักผ่อน

17) ต้องตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาเป็นหลักการสำคัญที่สุดใน การทำธุรกิจ ถ้าเมื่อใดคุณจำเป็นต้องไปสายเพราะติดธุระอื่น ก็ควรจะรีบ โทรศัพท์แจ้งให้ทราบทันที

18) เสนอตัวเองให้เหมาะกับโอกาส การจะแสดงความสามารถของ ตัวเองในบริษัทที่มีพนักงานมากมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยการเสนอตัวเอง และแสดงออกในโอกาสที่เหมาะสม

19) การติดต่อทั้งหมดให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

20) การจัดเก็บและจัดการเอกสาร อย่าทำเอกสารหล่นหายเด็ดขาด เอกสารข้อมูลถือเป็นความลับของบริษัท จะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เวลาส่ง เอกสารกันภายในบริษัท ก็ควรใส่ซองไว้ด้วย เพื่อป้องกันการหล่นหาย

21) โต๊ะที่สะอาดเรียบร้อยบ่งบอกถึงนิสัย วางของให้เป็นที่เป็นทาง

22) อย่าทำตัวมาสายกลับก่อน

23) เมื่อไปทำงานสาย คำขอโทษช่วยผ่อนคลายความไม่พอใจได้ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปทำงานสาย ก็น่าจะทักทายเพื่อนๆ ด้วยน้ำเสียงที่ดัง กว่าปกติสักนิด จากนั้นก็ขออภัยหัวหน้างานอย่างเหมาะสม เวลาเข้านั่งโต๊ะ ก็อย่าลืมคำว่า “ขอโทษค่ะ” กับเพื่อนข้างโต๊ะด้วย

24) การขอลาพัก ควรหลีกเลี่ยงการลางานในวันเวร

25) เมื่อถูกโยกย้าย กล้ารับการท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่า “ การโยกย้าย” จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย คุณก็ต้องเต็มใจที่จะยอมรับ

26) คุณสมบัติของพนักงานที่ดี

  • มีทรรศนะที่ดีต่องาน 
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุขจัดการเรื่องงานของตนด้วยความขยันและอย่างมีความสุข
  • มีนิสัยร่าเริงแจ่มใส
  • หาความรู้อยู่เสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ไม่คุยเล่นและพูดมากในขณะทำงาน
  • จัดการเรื่องราวด้วยความยุติธรรมมีเหตุผล
  • มีความคิดเป็นของตัวเอง แต่ไม่หลับหูหลับตาทำ สามารถจัดการเรื่องทุกเรื่องได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย

2.ศิลปะการพูด

การทำงานอย่างเดียว ยังไม่สามารถที่จะทำให้เจ้านายและเพื่อนๆ ที่ทำงานรักเรา ศิลปะการพูดก็มีผลในการสนับสนุนคุณให้เป็นที่รักของทุกๆคนได้ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

1) การพูดจาที่สง่างามแสดงถึงคุณสมบัตินิสัย บุคลิกและความประพฤติของคุณ

2) ใช้ถ้อยคำที่กะทัดรัดมีน้ำหนักเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างสดชื่น

3) ต้องรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด ต้องรู้จักกาลเทศะ

4) การเจรจาต้องคำนึงถึงฐานะของผู้ฟังด้วย จะใช้คำสุภาพตามใจ ชอบไม่ได้ เวลาจะใช้คำสุภาพ จะต้องจำไว้ว่า คุณกับเขาเป็นอะไรกัน คุณ ควรจะมีความละเอียดอ่อน ความสามารถเข้าถึงทัศนะของอีกฝ่ายได้ จึงจะ สามารถใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสมและมีมารยาท

5) อย่าติดคำพูดประเภท “ เอ้อ..อ้า..” อย่าพูดคำติดปากที่คนอื่น รังเกียจ

6) จะเอ่ยปากไหว้วานคนอื่นอย่างไร เอ่ยปากชมก่อนแล้วค่อยไหว้ วานเรื่องงาน

7) จะทักทายอย่างไรดี ถ้าต้องพบกันวันละหลายๆ ครั้ง คุณควรจะ ต้องชิงเป็นฝ่ายทักทายก่อน ถ้าหากหาคำพูดที่เหมาะๆ ในตอนนั้นไม่ได้ ก็ให้ “ พยักหน้ายิ้มทักทาย”

8) พูดอะไรอย่าคิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียว เรียนรู้ข้อดีคนอื่นเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง การพูดที่สุขุมรอบคอบและการใช้คำสุภาพอย่าง เหมาะสม จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ได้รับการต้อนรับมากที่สุด

9) เป็นผู้ฟังที่ดี อย่าพูดสอดกลางคัน ผู้ฟังที่ดีควรจะมองตาคนพูด มี สีหน้ายิ้มแย้ม รับฟังความคิดเห็นของเขาให้จบเสียก่อน แล้วค่อยพูดถึง ความเห็นของตัวเองอย่างสุภาพ

10) อย่าเป็นคนช่างบ่น

11)ไม่คุยเรื่องงานตามสาธารณสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะ หลีกเลี่ยงไม่พูดบ่นถึงคนอื่นหรือความลับทางการค้าของบริษัทในที่สาธารณะ

บทเรียนที่24 คุณสมบัติดีๆ ของ นักทำงานที่เก่งและ ฉลาด Lesson 24 Good qualities of smart and smart workers

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com