บทเรียนที่25 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

บทเรียนที่25

มนุษย์สัมพันธ์ คุณจะเป็นที่รักของเจ้านายและ เพื่อนๆ ที่ทำงาน คุณควรมีมนุษย์สัมพันธ์ ดังนี้Human relations You will be loved by the boss and friends who work. You should have human relations as follows.

1) รอยยิ้มหวานๆ เป็นรอยยิ้มประทับใจ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มจะทำให้ คุณเป็นที่นิยมรักใคร่ยิ่งขึ้น

2) พูดคำว่า “เชิญ” “ขอบคุณ” “ขอโทษ” ซึ่งเป็นมารยาทเบื้องต้น แสดงถึงการฝึกฝนตนเองที่ดี

3) การใส่ใจคนอื่นจะทำให้คุณเป็นที่นิยมรักใคร่ยิ่งขึ้น

4) การเรียกผู้อื่น ควรใช้สรรพนามที่เหมาะสมมีมารยาท

5) ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดี ถ้าคุณคิดจะทำให้ ตัวเองก้าวหน้าและเป็นที่รักของทุกคน ก็ควรให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วม กันอย่างกลมเกลียวกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย

6) อย่าทำตัว “น่าชิงชัง” ในบริษัท พยายามสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ด้วย ความสามัคคี อย่าหยิ่งยโส ถึงแม้คุณจะมีความรู้กว้างขวางและมีความ สามารถมาก ก็ไม่อาจอยู่ในหมู่คณะได้

7) อย่าเป็นคนปากไว การใช้อารมณ์หรือปากไวพูดเก่ง เพียงแค่ทำให้ สะใจได้ชั่วครู่เท่านั้น แต่ในแง่ของมนุษย์สัมพันธ์ กลับส่งผลกระทบถึงการอยู่ ร่วมกันในภายหน้า อะไรที่อภัยกันได้ก็ควรให้อภัยกัน

8) อย่าแต่งเติมสีสัน เมื่อความจริงถูกขยายความบิดเบือนไปแล้ว ก็ เท่ากับสูญเสียความน่าเชื่อถือด้วย

9) อย่าเดาสุ่มเอาตามใจชอบ คิดให้ดีก่อนพูด การพูดตรงเกินไปหรือ เดาสุ่มเอาตามใจชอบ จะนำความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นมาให้คุณแน่

10) อย่าตีโพยตีพายอย่างไร้เหตุ อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

11) หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไร้เดียงสา อย่าได้มีกิริยาวาจาในทำนองแสร้ง ทำไร้เดียงสา หรือเอะอะในเวลาทํางาน ควรจะเลิกให้พ้นจากภาวะจิตใจเด็ก เพราะการแกล้งทำไร้เดียงสาจะใช้ไม่ได้ผลและแก้ไขอะไรไม่ได้

12) อย่ามีอคติ ถอยสักก้าวเพื่อแสดงน้ำใจอันกว้างขวาง

13) การเปิดเผยข้อด้อยคนอื่น จะไม่ได้ประโยชน์อะไร มิควรทำ

14) การพูดโอ้อวดว่ารู้จักใครต่อใครเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 15) ต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานในเวลาทำงาน

16) การแสดงความจริงใจควรแสดงออกทั้งกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

17) มีความเสมอภาคซึ่งกันและกันเป็นหลักการเบื้องต้นในการคบเพื่อน

18) หลีกเลี่ยงการขอกู้ยืมเงินทอง ต้องกล้าที่จะบอกปัด

หลักการปฏิบัติในการต้อนรับแขก ข้อควร ปฏิบัติดังนี้

1) ต้องจำชื่อของแขกประจำให้ขึ้นใจ

2) หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

3) เวลาพูดต้องมีกิริยามารยาทเรียบร้อยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และรักษาบรรยากาศที่อบอุ่นไว้

4) การต้อนรับแขก ควรจะรอบคอบในทุกๆ ด้าน ห้ามใช้อารมณ์หรือ ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อแขก แสดงออกให้แขกเห็น ตั้งแต่การพาแขกไปยังห้อง รับแขก ที่นั่งไหนเป็นที่นั่งสำหรับแขกบอกให้แขกทราบว่าเขาควรจะนั่งที่ไหน การพาแขกขึ้นลงลิฟต์

การพูดโทรศัพท์

เป็นสิ่งที่สำคัญกับบริษัท เพราะบางครั้งเราจะเห็นว่า เจ้าหน้าที่รับ โทรศัพท์หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์มักจะพิจารณาบุคคลที่มีน้ำเสียงฟังไพเราะ เสนาะหู และมีทักษะการตอบโต้ที่ดี รวมทั้งวาจาในการสนทนาระหว่างลูกค้า กับบริษัท ดังนั้นท่านควรปฏิบัติดังนี้Is important to the company Because sometimes we see that Staff Telephone or public relations department usually considers the person who has a good voice and has a good response skills. Including verbal conversation between customers and the company, so you should do the following

1) เรียนรู้มารยาทในการพูดโทรศัพท์ ขจัดอาการหวาดผวาเสียง โทรศัพท์

2) รับโทรศัพท์ต้องรวดเร็ว ควรรีบรับสายทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น การปล่อยให้ดังเกิน 3 ครั้ง จะทำให้อีกฝ่ายอดทนไม่ไหว อาจจะเสียโอกาส ดีที่จะทำการค้าเพราะเหตุนี้ก็ได้

3) อย่าพูด “ฮัลโหล” ซ้ำๆ กันไม่หยุด เวลารับสายคนส่วนมากชอบ พูดคำว่า “ฮัลโหล!” ทั้งนี้เพื่อมิให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนไร้มารยาท

4) ตั้งใจฟังสาย ถ้าฟังไม่ชัดควรขอให้พูดซ้ำอีกครั้ง คุณควรจะบอก สาเหตุที่ได้ยินไม่ชัดให้อีกฝ่ายทราบ

5) อย่ารบกวนคนใช้โทรศัพท์ ต้องขจัดเสียงรบกวนก่อนใช้โทรศัพท์

6) เมื่อตามคนมารับสายในทันที่ไม่ได้ พูดตอบให้เหมาะสม คุณควร จะบอกว่า “ขอโทษนะคะ! บังเอิญคุณ” ไม่อยู่ค่ะ กรุณาโทรกลับมาอีกครั้ง หรือมีอะไรฝากโน้ต หรือดิฉันจะแจ้งให้เขาทราบเมื่อเขากลับมาและให้เขา ติดต่อคุณโดยเร็วค่ะ ฯลฯ

7) โทรศัพท์จากทางบ้านเจ้านาย สอบถามอย่างมีไหวพริบและรีบแจ้ง ทันที

8) เมื่อคุณพูดรับโทรศัพท์ที่มาจากเครื่องสาธารณะ จัดการให้รวดเร็ว และถูกต้อง หากว่าไม่สามารถพูดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ก็ควรจะ บอก “ขอความกรุณาโทรกลับมาอีกครั้งค่ะ”

9) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในเวลาทำงาน ควรจัดการเรื่อง โทรศัพท์ส่วนตัวให้เหมาะสม

10) เมื่อคุณต้องรับโทรศัพท์ที่ต่อสายผิดเข้ามา ก็ต้องพูดตอบอย่าง เป็นมิตรและมีมารยาทด้วย ในเมื่อคุณบอกไปแล้วว่าเป็นบริษัท ก็น่าจะถือ โอกาสนี้ทำให้อีกฝ่ายมีภาพประทับใจที่ดี

บทเรียนที่25 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี Lesson 25 Good human relations

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com