บทเรียนที่26 เทคนิคพิชิตใจเจ้านาย โดยไม่ต้องสอพลอ

บทเรียนที่26

อย่ามองเจ้านายเป็นดังเทวดาที่จะทำผิดไม่เป็น เพราะเจ้านายกก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเรา นอกจากนั้น ต้องมองให้ออก ว่าเจ้านายเป็นบุคคลประเภทไหนด้วย เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเข้าหาเจ้า นายได้อย่างถูกวิธี โดยผู้แต่งแบ่งประเภทของเจ้านายไว้ ดังนี้

Do not look at the boss as an angel to make mistakes. Because the boss is an ordinary human being like us, besides having to look out That the boss is a type of person In order to be able to adapt to you Rightly By the author categorizing the boss as follows

 เจ้านายที่มีลักษณะเป็นแบบข้าราชการ คืออนุรักษ์นิยม ทำงาน ตามกฎระเบียบทุกขั้นตอน ห้ามข้ามขั้นตอน และไม่ชอบความเสี่ยง เมื่อเจอ เจ้านายประเภทนี้ ไม่ควรเสนองานที่มีความเสี่ยง หรือนอกกรอบ หรืองานที่ ต้องให้เจ้านายตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรแน่ชัด ต้องคาดเดา เพราะ ท่านจะไม่ชอบและอึดอัด และในฐานะลูกน้องจะต้องทำตัวเรียบร้อย สัมมาคารวะ รู้จักที่ต่ำที่สูง เพราะเจ้านายประเภทนี้จะหัวโบราณ จะ ถ้าลูกน้องทำตัวปืนเกลียวหรือข้ามหน้าข้ามตา

เจ้านายที่ทำตัวสบายๆ ไม่เคร่งเครียด หากเราทำตัวเคร่งเครียดเกินไปเจ้านายจะไม่ชอบ

เจ้านายที่ชอบให้ลูกน้องมาขอคำปรึกษาและขอคำชี้แนะบ่อยๆ

เจ้านายที่ชอบให้ลูกน้องรู้จักคิด รู้จักทำงานเอง ไม่ชอบให้มาถาม บ่อยๆ ขอเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมานำเสนอก็พอ

เจ้านายที่ชอบลงรายละเอียดปลีกย่อยในทุกๆ จุด การนำเสนอต้อง รอบคอบครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง (สนใจระดับ micro) เจ้านายที่ชอบมองภาพรวม การนำเสนองานต้องสั้น กระชับ และ ไม่เยิ่นเย้อ (สนใจระดับ macro)

 เจ้านายที่ชอบให้นำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ สนใจว่างานเก่าจะทำเสร็จแล้วหรือยัง (proactive)

 เจ้านายที่ชอบให้งานเสร็จสิ้นที่ละงานฯ จะไม่สนใจโครงการใหม่ จนกว่างานเก่าจะเสร็จสมบูรณ์ (reactive)

 ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเจ้านาย ในส่วนที่เป็นจุดแข็งนั้นเรา สามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ และจุดด้อยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไป ยุ่งเกี่ยว เมื่อรู้ว่าจุดนี้คือจุดด้อยของเขา เราก็จะไม่คาดหวัง เมื่อไม่คาดหวัง

ก็ไม่มีความผิดหวัง ดังนั้น จะทำให้เราทำงานกับเจ้านายได้อย่าง และจะลดอคติต่อเจ้านายได้

 ทราบถึงสิ่งที่ทำให้เจ้านายพอใจ เมื่อเราทำในสิ่งที่เจ้านาย อาการที่ว่า ทำไมทำงานตั้งหลายปี ตั้งใจทำงานหามรุ่งหามค่ำ แต่ก็ยังไม่ รับการชื่นชมหรือเลื่อนขั้น คงจะไม่เกิดขึ้น จงอย่าคิดว่าเราขยันทำงานชื่อตัว ต่อองค์กร ยังไงเจ้านายก็ต้องเห็น สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป เพราะผู้บริหารมี งานมากมาย ไม่มีเวลาสนใจเรื่องปลีกย่อยมากนัก ดังนั้น ผลงานที่เจ้านาย ต้องการเท่านั้น จึงจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของคุณให้เจ้านายได้เห็น

 ทราบถึงสิ่งที่ทำให้เจ้านายไม่พอใจ หรือเคร่งเครียด เช่น เจ้านาย ไม่ชอบ เห็นลูกน้องทะเลาะกันเจ้านายที่ไม่ชอบเสียงเอะอะโวยวายในที่ทำงาน เป็นต้น จุดเล็กน้อยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป เพราะอาจจะเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 เมื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของเจ้านายแล้ว ก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดเป็น สิ่งที่เจ้านายรับไม่ได้ เช่น เจ้านายเป็นคนที่ถือยศถือศักดิ์ ถือเนื้อถือตัว เมื่อ เราเป็นลูกน้องก็ต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำ มีสัมมาคารวะ มีกาลเทศะ หรือเจ้านาย กลัวที่จะโดนต่อว่าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง เราก็ต้องขยันผลิตผลงานและ เสนองานให้ตรงเวลา เป็นต้น ในการทำงานหากเราแหกกฏตรงจุดนี้ ความ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน คงเป็นไปได้ยาก

ต้องทำตัวให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในที่ทำงาน มีภาพพจน์ของคนที่ ตั้งใจทำงาน เห็นงานสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัว มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน มีความ เสียสละและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน

มีความใจกว้าง รู้จักอาสา หรือแสดงน้ำใจที่จะทำงาน นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย

 มีความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูล คือมีทักษะในด้านการเขียน และการใช้ภาษา เช่น ความสามารถในการเขียนรายงานการประชุม การ เขียนของบประมาณ เป็นต้น

สามารถยอมรับความเป็นจริงและรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น ได้ การที่ผู้อื่นตักเตือนเราแสดงว่าเขาอยากให้เราดี อยากให้เราปรับปรุง แต่ ถ้าเราไม่ยอมรับ ในความผิดพลาดของตัวเอง และต่อว่าอาละวาดกลับไป ก็ จะไม่มีใครกล้าที่จะตักเตือนและสอนสั่งสอนเราอีก เมื่อนั้นแล้ว เส้นทางแห่ง ความสำเร็จของเราก็จะจมดิ่งและดักดานอยู่ที่จุดเดิม เมื่อเราเองยังไม่ยอม แก้ไขแล้วใครเล่าจะแก้ให้เราได้

ยกย่อง ชื่นชมเจ้านาย แต่อย่าประจบประแจง การจะชมเจ้านาย ต้องมาจากจิตใจและความรู้สึกว่า เจ้านายนั้นเก่งจริงดีจริง หากไม่รู้สึก ชื่นชมก็ไม่ต้องชม เพราะจะเป็นการเสแสร้งไม่จริงใจ และการชมต้องให้ถูกกาละเทศะด้วย ไม่ใช่ชมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเจ้านายจะเก่งอย่างที่ชมก็ตาม มี ฉะนั้นแล้ว จะกลายเป็นการประจบสอพลอไป

มีความซื่อสัตย์มีน้ำใจกับเจ้านาย ไม่นินทา หรือใส่ร้ายเจ้านายลับหลัง

หากคุณเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น จงเตรียม ใจไว้ถ้าหัวหน้าของคุณได้รับความดีความชอบเพียงคนเดียว คำแนะนำ ต่างๆ เกี่ยวกับทีมงานมีไว้เพื่อสร้างทีมให้ดีขึ้น มิใช่เพื่อความรุ่งโรจน์ของตัว คุณเอง หัวหน้าของคุณรู้ว่าคำแนะนำที่ดีเหล่านั้นมาจากใคร และรู้สึกลึกๆ ว่า เขาเป็นหนี้คุณ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีหากหัวหน้าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคุณ จงทิ้งข้อเสนอ แนะเหล่านั้นไป เมื่อถึงเวลาที่คุณได้เป็นหัวหน้า คุณก็จะสามารถทำสิ่งที่ คุณต้องการ ตราบใดที่คุณยังเป็นลูกน้องของเขาอยู่

บทเรียนที่26 เทคนิคพิชิตใจเจ้านาย โดยไม่ต้องสอพลอ Lesson 26 Techniques to win the boss. Without flattering

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com