บทเรียนที่27 ประสบความสำเร็จ ด้วยเคล็ด คาถา 6P

บทเรียนที่27

P-Positive Thinking คือ การมีทัศนคติที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดีอยู่ เสมอ ไม่คิดในทางลบ เช่น หากเจอปัญหาในการทำงาน แทนที่จะนั่งกลุ้มใจคิดว่าคราวนี้ต้องแย่แน่ ก็ให้มองว่า นี้เป็นหนทางหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เราเก่งกล้ามากยิ่งขึ้น

P-Positive Thinking is a positive attitude Always look optimistic, do not think negatively, such as if you encounter problems in work. Rather than sitting down, thinking that this time must be terrible, look at this as a way to train us to be more brave.

P-Peaceful Mind คือ การมีจิตใจที่สงบ เคยได้ยินคำพูดที่ว่า “จง ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” หรือเปล่า คำพูด นี้ใช้ได้ผลดีทีเดียว เวลาเกิดปัญหาขึ้น เราอย่าเพิ่งตื่น ตระหนกไปกับปัญหานั้น การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะทำให้เราเกิดปัญญาในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้ ยังทำให้เรา สุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

P-Peaceful Mind is a peaceful mind. Have heard the saying, “Use peace, calm the movement.” Is this statement quite effective? When the problem occurs We don’t just wake up.

P-Patient คือ การมีความอดทน คาถาข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อที่แล้ว เพราะการที่เราจะมีจิตที่สงบได้ เราต้องรู้จักอดทนอดกลั้น ระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ หากสิ่งใดๆ ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ เราก็ต้องอดทนรอคอยให้ถึงช่วงเวลาของเรา นอกจากนี้ยังต้องอดทนต่อปัญหาและความยากลำบาก ในการทำงานด้วย

P-Punctual คือ การเป็นคนตรงต่อเวลามนุษย์เราได้ถูกปลูกฝังให้เป็นคนมีวินัยรู้จัก ตรงต่อเวลามาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เช่น การไม่มาโรงเรียนสาย ส่งการบ้านให้ ตรงเวลา ในการทำงานก็เช่นกัน หากเรามาทำงานสาย เจ้านายคงไม่ชอบแน่ๆ แล้วยิ่งถ้าเราผิดนัดลูกค้า ผลเสียคงตามมาอีกเป็นกระบุง แม้แต่เวลายัง รักษาไม่ได้ เจ้านายหรือลูกค้าคงไม่ไว้ใจให้เราทำงานใดๆ แล้วละ

P-Polite คือ การเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นคนสุภาพนอน จะทำให้มีแต่คนรักใคร่และอยากช่วยเหลือยิ่งถ้าเรามีตำแหน่งใหญ่ ยังต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม เพราะจะทำให้ผู้อื่นยิ่งเกรงใจเรามากขึ้น ตรงกันข้าม การทำตัวกระด้างกระเดื่อง หยาบคาย หยิ่งยโส ย่อม ของสังคม และไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย

P-Professionalคือ ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน การที่เรามีหน้าที่อะไร เราก็ควร ทำตัวให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่นั้นๆ หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และหมั่นฝึกปรือฝีมือในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด การ ทำงานอย่างมืออาชีพ จะเป็นที่ชื่นชมและไว้วางใจของเจ้านาย รวมไปถึง ลูกค้าก็ย่อมจะพอใจ และไว้วางใจให้เราดูแลงานของเขาต่อไป

คาถา 6 P ที่นำมาฝากนี้ อยากให้นำไปปฏิบัติให้เป็นนิสัย รับรองว่า มันจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างแน่นอน

1. บุคลิกท่าทางลักษณะภายนอก และการแต่งตัวต้องให้ เหมาะสมและเข้ากันได้กับเจ้านาย เช่น เจ้านายเป็นคนแต่งตัวประณีต เรียบร้อยเป็นทางการ เราซึ่งเป็นลูกน้องก็ไม่ควรแต่งตัวลำลองจนเกินไป จน ดูไม่ให้ความเคารพต่อเจ้านายและในทางกลับกันหากเจ้านายแต่งตัวธรรมดา สบายๆ เราก็ไม่ควรแต่งแบบหรูเลิศอลังการ จนเกินหน้าเกินตาเจ้านาย เพราะ จะทำให้เกิดความแปลกแยก และที่สำคัญมนุษย์เรามักชอบคนที่คิดเหมือน ตนเอง ชอบอะไรที่คล้ายกับตนเอง ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ และหากเจ้า นายมองเราว่าไม่เข้าพวกแล้วนั้น การทำงานให้เข้าตาเจ้านายคงต้องอาศัย ความพยายามอย่างมาก

 2.ต้องมีความมั่นใจในตนเอง เมื่อเจ้านายมอบหมายงาน มีความกล้าที่จะรับอาสา แต่ที่สำคัญเราต้องรู้ศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงด้วยว่า อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ ทำไม่ได้ อะไรคือสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ และผลที่ออกมานั้นตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ เมื่อเราเห็นตัวเองชัดเจน ความมั่นใจจะเกิดขึ้นเจ้านายมอบให้ เมื่อมีผลงานเจ้านายก็จะไว้วางใจ และมอบหมายงานให้ทำมากขึ้น เมื่อนั้นแล้วเส้นทางแห่งความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกล

3. มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้ จะทำให้เรามีความมั่นใจ และดูน่าเชื่อถือในสายตาของคนรอบข้าง

4.มองโลกในแง่ดี รู้จักแก้ปัญหา มากกว่าสร้างปัญหา ไม่มี โพยตีพาย มองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเผชิญ มีความใจเย็น ควบคุม การแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี

5.เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น ไม่เป็นคนเจ้าปัญหา ถึงแม้ว่าต่อ หน้าเจ้านายเราจะทำดีทุกอย่าง แต่ถ้าลับหลัง ไปก่อเรื่องจนร้อนถึงหูเจ้านาย อยู่บ่อยๆ เจ้านายคงรับไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นการทำตัวให้เป็นที่รักของผู้อื่นทำได้

1) มีอารมณ์ขัน 2) ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น 3) ไม่เย่อหยิ่งจองหอง 4) ไม่ดูถูกผู้อื่น 5) เป็นผู้ฟังที่ดี

6.เป็นที่ไว้วางใจ คือต้องสามารถเก็บความลับของผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และต้องมีสัจจะพูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด หากไม่แน่ใจว่าจะทำได้ก็อย่าพูดเสียอีกหาอ่านและฝึกทำ พื้นฐานที่สุดคือ การค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติม และลองลงมือทำ การฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้งานดีขึ้น จากนั้นควรหาโอกาสทดสอบฝีมือบ้าง

 ไม่หยุดนิ่ง เมื่อคุณได้งานทำแล้ว อย่าละเลยอยู่เฉยๆ เพราะ อีกไม่นานคุณอาจกลายเป็นคนทำงานไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัว เวลาก็ผ่านไป หลายปีแล้ว การไม่อยู่นิ่งหมายถึงมีความคิดสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ การ ค้นหาสิ่งใหม่ๆ เสมอ จะเป็นสิ่งที่นายจ้างชอบและให้ผลดีกับเรา โดยเฉพาะ สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีผู้อื่นทำมาก่อนหรือมีแต่น้อย ย่อมทำให้เราได้เปรียบคนอื่นยิ่ง ถ้าคุณเพิ่งสำเร็จการศึกษา ย่อมเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการนำเสนอ เพื่อให้ได้งานหรืออาจจะเป็นนายของตัวเองก็ย่อมได้

วางแผนและการวิเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงาน ที่จะต้องคิดและรู้จักการวางแผนชีวิต รวมถึงการวิเคราะห์ตนเองอยู่เสมอ เพื่อ หาคำตอบให้ได้ว่าหนทางที่ก้าวไปนั้นเพื่ออะไร เมื่อไปถึงจุดหมายแล้วจะ อะไรต่อ และชีวิตนั้นต้องการอะไรจะปรับสถานการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้อย่างไร เพราะถ้าคุณไม่คิด ชีวิตการทำงานของคุณจะผ่าน ไม่รู้ตัว เมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว คุณอาจเสียใจว่าชีวิตไม่ได้ก้าวไป และเมื่อนั้นการทำงานจะกลายเป็นความทุกข์ต้องมีการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประ ตรงต่อเวลา เสนอผลงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด

บทเรียนที่27 ประสบความสำเร็จ ด้วยเคล็ด คาถา 6P Lesson 27 Success with 6P Spells

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com