บทเรียนที่40 ฉลาดแต่งตัว ไปทำงาน

บทเรียนที่40 ฉลาดแต่งตัว ไปทำงาน

ถ้ามีชุดแบบฟอร์มแต่งตัวไปทำงานทุกวันก็ คงจะเป็นเรื่องง่ายและไม่เปลืองทั้งเงินทองกับความคิด แต่บางบริษัทก็ให้คนทำงานสวมชุดลำลองไปทำงาน ได้ในวันเสาร์ หรือบางแห่งก็ให้คนทำงานแต่งตัวฟรีสไตล์ได้ทุกวัน

If there is a dress form to work every day It would be easy and not waste money and money. But some companies allow workers to wear casual clothes to work Get on Saturday Or somewhere, let people work, dress, freestyle every day

คุณประโยชน์ของชุดทำงานแบบลำลองซึ่งไม่เป็นทางการมากเกินไปนัก และไม่ใช่เครื่องแบบที่บังคับใช้ ช่วยให้บุคลากรขององค์กรสามารถแสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นรสนิยมเฉพาะตัว และความเป็นตัวของเขาเอง ได้ชัดเจนมากกว่า นอกเหนือจากนี้เครื่องแต่งกายที่เอื้อให้เกิดความสะดวกสบายคล่องแคล่วในการทำงานยังช่วยให้ผลผลิตของงานทั้งในทางคุณภาพและปริมาณดีขึ้น อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานก็มีความพึงพอใจในการทำงานและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำงานตามไปด้วย

Benefits of casual work clothes that are not too formal. And not a mandatory uniform Help the organization’s personnel to express themselves Which creativity Which is a unique taste And his own identity More clearly In addition to this, the attire that facilitates work comfort in the work also helps to improve the productivity of the work both in quality and quantity. In addition, workers are satisfied with their work and are happy to perform their duties in the workplace as well.

อย่างไรก็ตาม ระดับและลักษณะแห่งความลำลองของชุดทำงาน ควรอยู่ในขอบเขตจำกัดที่เหมาะสมพอดี ไม่ตามสบายมากเกินไปจนดูน่าเกลียด และไม่น่าดู ความไม่เหมาะสมอันเนื่องมาแต่ลักษณะการแต่งกายที่ตาม สบายมากจนเกินไปมาทำงาน ทำให้บุคลากรผู้แต่งชุดทำงานลำลองเกินกว่าเหตุนั้น “ดูไม่ดี” ประหนึ่งเป็นผู้ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้ความเหมาะและควร

However, the level and style of casual work clothes Should be within the appropriate limits Not too comfortable to look ugly and unsightly due to the dress style that follows Too comfortable to work Causing personnel to wear casual work clothes more than that, “look bad” as though they were not well-known Do not know the suitability and should

วันนี้เราจะมาพิจารณาว่าข้อควรงดเว้นหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำในการแต่งกายชุดทำงานแบบลำลอง หรือการแต่งกายมาทำงานอย่างสบายๆ ไม่เป็นทางการในประการใดบ้าง

Today, we will consider whether or not things that should be done in the dress code of casual work. Or dress to work comfortably What is not official?

บทเรียนที่40

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com