บทเรียนที่41 ข้อควรงด ในการแต่งกาย

บทเรียนที่41

  • ข้อควรงด ในการแต่งกาย ชุดทำงานแบบลำลอง

รองเท้าแตะ ณ สถานที่ทำงานใดๆ ก็ตามถึง หากแม้นว่าองค์กรแห่ง นั้นจะเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกระดับแต่งกายตามสบายมาทำงานได้มาก เพียงใดก็ตาม ก็เป็นการมิบังควรอย่างยิ่งที่พนักงานบางคนจะถือโอกาสสวมรองเท้าแตะมาทำงาน ไม่ว่ารองเท้าแตะคู่นั้นจะสวยหรือแพงมากเพียงใด เพราะรองเท้าแตะก็คือรองเท้าแตะอยู่วันยังค่ำ แบบและราคาไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงรองเท้าแตะให้กลายเป็นรองเท้าชนิดอื่นไปได้

Sandals at any work place, even if the organization That will give the opportunity for personnel at all levels to dress as comfortable as possible to work in any way, it is very inappropriate that some employees will take the opportunity to wear slippers to work No matter how beautiful or expensive the slippers are Because the slippers are slippers Type and price cannot Change slippers to become other types of shoes.

ทั้งนี้ เนื่องจากระดับของรองเท้าแตะมีความจำกัด คือ เหมาะที่จะสวมอยู่ที่บ้าน หรือตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งพักผ่อนที่มีน้ำ เช่น บริเวณชายหาดเท่านั้น ทั้งนี้หมายรวมไปถึงรองเท้าแตะ ชนิดรัดส้นของคุณสุภาพบุรุษ ซึ่งก็ไม่อนุโลมให้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำงานด้วย เช่นกัน และไม่ว่าจะใช้กับถุงเท้าหรือโดยปราศจากถุงเท้าก็ตาม รองเท้าแตะ ทุกชนิดทุกประเภท ไม่ควรนำมาใช้กับชุดทำงานแบบลำลองทั้งสิ้น

This is because the level of sandals is limited, which is suitable to wear at home. Or by recreation Especially the resting place with water, such as the beach area only This means including slippers. Gentleman’s heel type Which is not allowed to be used at the workplace as well, and whether used with socks or without socks, all types of slippers, all types Should not be used with all casual work clothes

เสื้อยืดคอกลม ขอความกรุณาคุณสุภาพบุรุษโปรดอย่าคิดว่าเป็นเรื่อง สนุกหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกันเองมากๆ ในที่ทำงาน ชนิดที่ว่าให้เกิดความครื้นเครง คึกคะนองอย่างสุดยอด โดยการสวม เสื้อยืดคอกลมสีสันฉูดฉาด อีกทั้งมีภาพและถ้อยคำดึงดูดใจให้คิดไปได้ หลายทางสองแง่สองมุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงหยาบโลน เสื้อยืดคอกลม แนวดังกล่าวเหมาะที่จะสวมใส่ไปท่องเที่ยวในย่านที่มีนักท่องเที่ยวคึกคะนอง เช่น แหล่งชุมชนยามราตรีบางแห่ง คงเป็นการเหมาะสมกว่าที่ทำงาน

ในขณะที่พนักงานบางท่านขององค์กรแห่งวิชาชีพอาจมีความคิดว่าเสื้อยืดคอกลมสวมสบาย ทำให้ดูเป็นกันเองแบบสนุกๆ ง่ายๆ แต่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาและลูกค้าอาจไม่สนุกด้วย เพราะดู “มักง่าย” เกินไปผู้พบเห็นทั้งปวงอาจคิดไปได้ว่า การสวมเสื้อยืดคอกลมมาทำงานนั้น เป็นการกระทำของบุคลากรผู้ช่างไม่มีความคิดเอาเสียเลย จนไม่อาจสามารถ หยั่งรู้ถึงความเหมาะควรในเรื่องเครื่องแต่งกายชุดทำงาน เสื้อยืดคอกลมมีความหมายแห่งสารหรือเมสเซสในตัวของมัน ที่สื่อให้ผู้อื่นเห็นว่าผู้สวม ตระหนักในความเหมาะและควรมากน้อยเพียงใด

เสื้อผ้าอันมีขนาดไม่พอเหมาะพอดีกับรูปร่าง เครื่องแต่งกายที่คับเกินไป หรือในทางตรงข้ามหลวมมากเกินไป มิได้ช่วยให้ผู้สวมใส่ดูดีเลยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งเสื้อผ้าที่คับติ้วรัดรูปมากเสียจนดูเสมือนว่าตะเข็บแทบปริเป็นแห่งๆ

ทำให้ผู้พบเห็นเกิดเวทนาขึ้นในใจ ชวนให้ปลงสังเวชต่อทุกกิริยาของสังขารที่ได้เห็น

ฝ่ายเสื้อผ้าที่หลวมโพรกเพรกก็ทำให้ผู้สวมมีสภาพใกล้เคียงกับหุ่นไล่กา กางเกงหลวมแนวแร็พ แบบที่กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแออัดบางแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกานิยม ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า สตรีท ลุค คือกางเกงที่มีขนาดใหญ่มาก หลวมมาก และขายาวมากกว่าขนาดที่พอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่ คงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในที่ทำงาน

โดยเฉพาะชายขาของกางเกงที่ยาวเกินต้องการ จนลากไปตามพื้นดูไม่สะอาดเลย โปรดกรุณาอย่าสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง ณ ที่ทำงานในแบบฉบับที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับขาโจ๋วัยจ๊าบผู้ชอบใช้เวลาเป็น วันๆ โดยไม่สนใจจะทำงานอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันหรือที่เป็นประโยชน์นอกจาก การฟังเพลงแร็พและเข้ากลุ่มเพื่อนอยู่ตรงหัวถนนหรือปากซอย ซึ่งแน่นอนครับ มันเป็นคนละบรรยากาศกับสถานที่ทำงานของบุคลากรในวิชาชีพ ซึ่งต้องการ ศักยภาพในการทำงาน

ฉะนั้น เสื้อผ้าที่มีขนาดไม่พอเหมาะพอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่ทั้งสอง ประการ คงไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่สมควรจะนำมาใช้เป็นชุดทำงานในองค์กร ที่ต้องการบุคลากรระดับมืออาชีพ

การเปลือยเนื้อหนังบริเวณที่ปกติควรปกปิด ขอความกรุณาคุณสุภาพบุรุษผู้ประสงค์จะแต่งกายชุดลำลองไปทำงาน โปรดงดโชว์ผิวหนังบริเวณ อวัยวะส่วนล่างสุดของร่างกาย คือ เท้า ข้อเท้า และน่องที่ปราศจากถุงเท้า เพราะอวัยวะบริเวณนี้ปกติแล้วควรปกปิด ขณะประจำการที่ทำงาน ถุงเท้าที่ เราใช้ควรให้แน่ใจว่ามีขนาดความยาวมากพอที่จะหุ้มข้อเท้า และน่องใน ขณะเมื่อเรานั่งหรือไขว่ห้าง

“การห้าม” ในข้อนี้ คงต้องรวมไปถึงกรณีการงดใช้เสื้อทุกชนิดที่เป็นแบบแขนกุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสื้อกล้าม เพื่อสวมไป ณ สถานทำงาน ด้วยเช่นกัน การสวมเสื้อที่มีคอ และแขนตลอดจนรองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้า ที่มีความยาวมากพอจะช่วยปกปิดผิวหนังของอวัยวะส่วนที่ควรปกปิดให้มิดชิดพ้นสายตาผู้พบเห็น เป็นสิ่งที่พึงกระทำและเป็นการแต่งกายที่ช่วยมิให้ ดูตามสบายหรือำลองมากจนเกินความพอดี

บทเรียนที่41 ข้อควรงด ในการแต่งกาย

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com