บทเรียนที่45 ความปรารถนา ของมนุษย์

บทเรียนที่45

ความปรารถนา ของมนุษย์

            อาชีพที่ต่างกันจึงมีความสำเร็จไปคนละอย่าง เพราะมีจุดประสงค์หรือความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความเป็นตัวตนเช่น บุคลิก รสนิยม กิริยาท่าทาง ความมีอำนาจ หรือ ความพร้อม เป้าหมาย อุดมการณ์ สภานภาพ ฯลฯ นั้นย่อมแตกต่างโดยสิ้นเชิง

Different occupations have different successes. Because there is no purpose or requirement Therefore, identity, such as personality, taste, attitude, power or readiness, goals, ideology, image, etc. are completely different.

ความแตกต่างนี้นำไปสู่เป้าหมายหรือความสำเร็จ ไม่ว่า อาชีพใดๆ หรืออาจเป็นกิจการของตนเอง ย่อมต้องการความเจริญ ความก้าวหน้า ความมั่นคง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความพึงพอใจ รวมถึงความรัก บริวาร เพื่อนฝูง ให้เป็นไปที่ตนปรารถนาทั้งสิ้น

This difference leads to goals or achievements, regardless of any occupation or may be their own business. Would like prosperity, progress, stability, honor, reputation, satisfaction as well as the love of friends, friends, and all that they desire

ดังนั้น “ฮวงจุ้ยชีวิต” จึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วย เหลือคุณได้ในการเลือกคน (กุนซือ) มาไว้เป็นที่ปรึกษา เลือกนาย จ้าง เลือกลูกน้อง เลือกคนรัก เลือกคนรับใช้ เลือกบริวาร เลือก เพื่อน ว่าควรเลือกอย่างไรดีจึงจะช่วยเสริมคุณ และมากกว่านั้น คุณควรจัดสถานที่ซึ่งคุณนั้นต้องสัมผัสทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องครัว ฯลฯ ตัวอย่างที่กล่าวมา อยู่ในอำนาจของคุณ อย่างที่คุณต้องการให้เป็น ซึ่งการทำเช่นนี้ เป็นการกระทำโดยการรู้จักปรับเอาธรรมชาติมาผสมผสานและ เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความปรารถนาของคุณ

Therefore, “Feng Shui Life” plays an important role in helping You can choose someone (consultant) as a counselor. Choose your employer. Choose a subordinate. Choose a lover. Choose a servant. Choose a family. Choose a friend how to choose. And more You should arrange the place where you have to touch every day, whether it is a bedroom, bathroom, office, kitchen, etc. The example mentioned above In your power As you want it to be Which to do this It is done by knowing and adjusting to blend nature. Change to your desire

• การนำพลังธรรมชาติที่กระทบต่อความต้องการของ ตัวตน ไม่ว่ากระทบความรู้สึกใดๆ ก็ดี ล้วนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ได้ อาทิเช่น

• Applying the natural power that affects the needs of the individual, regardless of any impact

ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองนั้นมีได้อย่างไร

How is happiness and prosperity?

• มีหลักการในการใช้คนอย่างไรถึงจะเจริญ

How to use the principle of how to grow

• ควรมีใครเป็นที่ปรึกษาเคียงข้าง

Who should be consulted side by side?

• ควรดูแลตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างไร เพื่อช่วยผลักดัน ให้คุณต่อไป

How should the beneficiary care? To help push you further

ความสุขของคนในครอบครัวกับการมีสุขภาพดีนั้น ควรกระทำเช่นไร

• พักผ่อนแบบไหน จัดสถานที่เช่นไรจึงมีสุข ซึ่งแต่ละ คนล้วนแตกต่างกัน

• ความสุขทางกาย-ใจ ควรปฏิบัติเช่นไร

• การดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในบ้าน ดูแลดี ประมาณแค่ไหนจึงจะพอใจ

ความสำเร็จในเรื่องการงานนั้นอยู่ในระดับไหน

• จัดห้องทำงานแบบไหนจึงทำให้เจ้านายรัก

• จัดห้องทำงานอย่างไรจึงทำให้ลูกน้องบริวารเกรงใจ

• จัดห้องทำงานอย่างไรจึงทำให้ได้ผลประโยชน์จากงาน มากที่สุด

บทเรียนที่45 ความปรารถนา ของมนุษย์

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com