บทเรียนที่47 ความแตกต่างของอาชีพ

บทเรียนที่47

ความแตกต่างของอาชีพ

อาชีพ หรือการกระทำ เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนคนๆนั้นว่าเกิดมาทำหน้าที่อะไร อาชีพยังบอกได้ถึงความปรารถนา ความต้องการของบุคคลนั้นอีกด้วย และยังบอกได้ถึงวาสนาของคนนั้นได้เป็นอย่างดี ว่าความสำเร็จนั้นต้องทำอะไรบ้างกับตัวและบริวาร หรือสภาวะรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมนั้น

ใช่ว่ามีอาชีพที่เหมือนกันนั้นจะเจริญหรือสำเร็จเหมือน กันทั้งหมดต้องอาศัยหลายๆ อย่าง อย่างน้อยก็ควรจะรู้ว่า เหมาะสมแล้วจริงหรือที่เกิดมาเป็นครู หมอ เป็นพยาบาล หรือ ตำรวจ ทหาร อาจไม่ใช่หน้าที่ที่ลงตัวและเหมาะสมกับทุก บางคนต้องผิดหวังเกือบทั้งชีวิตที่เคยทำอะไรมาหลายอยู่ จับงานอะไรก็มักไม่สำเร็จ ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด บางทีกว่า จะรู้ว่าเหมาะสมกับอะไรจริงๆ ต้องสูญเสียเงินทอง ทรัพย์สิน มามากต่อมาก เสียทั้งเวลาเสียทั้งสมองหรือภูมิปัญญาที่เล่าเรียน มา ซึ่งไม่ตรงกับหน้าที่ของตนเลยนั้น เป็นเพราะคุณยังมีงาน ที่ไม่ตรงกับปรารถนาของตนเอง คุณจึงขาดความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงทำให้ประสบความล้มเหลวและผิดหวัง ซึ่งถ้าคนเรานั้นถ้าหาก ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก ตนเองชอบแล้ว มักจะขวนขวายหรือพยายามเป็นที่สุด เพื่องานที่ชอบที่รัก จะหยุดอยู่กับมันอย่าง ลุ่มหลงและงมงาย และส่งผลให้ประสบความสำเร็จ จิตวิญญาณ ในการทำงาน คือการได้ทำงานที่ตนเองถนัดและชอบ ไม่ใช่ต้อง แบกภาระกับงานที่เป็นมรดกตกทอดบ้าง หรือเป็นงานที่ไม่รักไม่ ชอบ แต่ต้องทนทำเพราะไม่มีอะไรจะให้ทำ

อย่าใช้ชีวิตไปกับวิธีการเช่นนั้นเลย ไม่มีประโยชน์ในด้าน ใด เพราะเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ ไม่มีชีวิตชีวา ขาดแรงบันดาลใจ ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีโอกาสเจริญมั่นคงในวันข้างหน้า สิ่งที่คุณเลือกได้ คือ ความชอบ ความถนัด หรือ เชี่ยวชาญจริงๆ นั่นแหละ เป็นสิ่งที่สำคัญ ความพร้อมต้องมา ก่อนเสมอ ความสำเร็จจึงจะตามมา หากขาดซึ่งความพร้อมหรือ ความสามารถ จะเรียกร้องความศรัทธานั้นเห็นจะยาก

ประการสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ นั้น ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมีอารมณ์ ที่จะกระทำ มีเวลาอันเหมาะสม สามารถปฏิบัติ งานให้สนองอารมณ์ของตนเองได้ อย่างมีความสุข ใครก็ตามเมื่อมีงานและมีความสุข ความสำเร็จหาใช่เรื่องยากไม่ ไม่ต้องกังวล

จิตใต้สำนึกที่ดีต่อการกระทำ ย่อมทุ่มเททั้งกายและใจ ในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ และการกระทำเช่นนี้ได้มักจะได้รับการ ไว้วางใจ และสิ่งมุ่งหวังหรือตั้งใจก็จะตามมาอย่างไม่นึกไม่ฝัน อาชีพทุกอาชีพมักต้องเป็นอย่างนี้เสมอ จึงจะสำเร็จบรรลุตาม เป้าหมาย การจะเป็นอะไรเป็นใครนั้นจริงๆ แล้วสำคัญทุกบทบาท เพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีบทบาท แห่งการกระทำคนละแบบ ถูกลิขิตฟ้าเป็นผู้กำหนดให้มาเกื้อกูล หรือทำลาย ถ้าหากว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมกับบทบาทในสังคม

จึงมักแสดงให้เห็นว่า บางคนเป็นตำรวจ บางคนเป็นโจร บางคนเป็นหมอ บางคนเป็นช่างซ่อมรถ ซึ่งรักษาสิ่งที่เสียหาย เหมือนกันแต่อีกคนรักษาชีวิตและอีกคนรักษาดูแลวัตถุ ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าหมออาจจะต้องดูแลช่างซ่อมรถในวันใดวันหนึ่ง และ ช่างซ่อมรถอาจจะต้องซ่อมรถให้หมอก็ได้ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัย กัน จึงมีบทบาทกันทุกอาชีพ และแต่ละอาชีพนั้นล้วนแต่ขาด คนใดคนหนึ่งย่อมไม่ได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือถ้าขาด อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจทำให้อีกคนต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น จึง ควรพึ่งพาจะดีกว่า จะทำให้ทุกคนต่างก็มีหน้าที่บทบาทตามลิขิตแห่งดวงชะตาฟ้าเป็นผู้กำหนด ไม่มีใครจะละเลยหน้าที่ของตนเอง ได้ หากไม่มีเช่นนั้น อย่าเรียกร้องเรื่องความสำเร็จอีกเลย

บางคนโชคดีที่เกิดมามีบุญวาสนาดี ได้พบกุนซือ พบผู้รู้ คอยชี้นำชี้แนะ สามารถประกอบ กิจการงานได้ถูกต้องเหมาะสม กับดวงชะตาลิขิตให้เป็นไปตั้งแต่ แรกเริ่ม ซึ่งผิดกับบางคนซึ่งเกือบ ทั้งชีวิตยังไม่เคยพบเส้นทาง ในการดำเนินชีวิตอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมได้เลย จึงมักต้องล้มเหลว พบกับความทุกข์ยากลำบากเกือบทั้งชีวิต ซึ่งสุดแท้แต่กรรมเวรที่เคย ก่อกรรมสั่งสมกันมา

แต่ถ้าหากว่าในชาตินี้ยังพอมีความหวัง เมื่อได้รู้ว่าคุณนั้นประกอบอาชีพอะไรแล้วอาจมีความสุข มีความพร้อมยิ่งแล้วไซร้ แต่ก็ยังพบ อุปสรรคต่าง ๆ นานาอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะอะไรและควรแก้ไขอย่างไรนั้น เราควรมาคุยกัน ในบทบาทต่อไปอย่างละเอียด

Career differences
Occupation or action is an indication of the person’s identity. The occupation also tells the desire. That person’s needs too And can also tell the person’s ascendancy as well That success must be done with the body and the family Or surrounding conditions with that environment
Yes, that the same occupation will grow or succeed like All of them must rely on many things, at least they should know that That’s right, or is it a teacher, a nurse or a police officer? The military may not be a perfect and suitable function for all.

Some people have to be disappointed for almost the whole life that has been done. What work is often unsuccessful Try to be wrong all the time, perhaps more than knowing what really suits you. Had to lose a lot of money, property, and wasted time, either the brain or the wisdom that was not Because you still have a job That does not match their own wishes You therefore lack commitment and intention.

บทเรียนที่47 ความแตกต่างของอาชีพ

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com