บทเรียนที่58 ปัจจัยทางเลือกของผู้บริโภค

บทเรียนที่58

เหตุผลที่เปิดให้มีการเลือกโดยผู้บริโภคพบว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยทางเลือกของผู้บริโภคที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่

Reasons for opening the selection by consumers found that What is the choice factor of the highest ranked consumer, respectively, are

• ลำดับหนึ่ง เลือกร้านที่มีสินค้าที่ต้องการเลือกซื้อ (Selection of Product)

• ลำดับสอง เลือกร้านที่มีพนักงานขายที่อัธยาศัยดีและเป็น มิตรกับลูกค้า

• ลำดับสาม เลือกร้านที่กำหนดราคาขายถูกกว่าร้านอื่นๆ

• ลำดับสี่ เลือกร้านค้าที่มองดูแล้วภาพรวมของร้านน่าเข้า ไปซื้อสินค้า

• ลำดับห้า เลือกร้านค้าที่เปิดจำหน่ายในช่วงเวลาที่ต้องการ ซื้อสินค้า

• ลำดับหก เลือกร้านค้าที่สว่างไสวและสะอาดสะอ้าน

• ลำดับเจ็ด เลือกร้านค้าที่มีทั้งสินค้าและบริการประเภทอื่น ให้บริการด้วย

จากผลการจัดอันดับดังกล่าว ทำให้ดูเหมือนว่าจะมีนักช้อป ตามร้านคอนวีเนียนสโตร์อยู่ประมาณ 7 ประเภท โดยแต่ละประเภท ก็มีพฤติกรรมและความถี่ในการช้อปที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ลูกค้า ประเภทเลือกร้านค้าที่มีสินค้าที่ต้องการเลือกซื้อมีสัดส่วนราว 20% ของลูกค้าทุกประเภท

From the said ranking results Makes it look like there are shoppers According to approximately 7 convenience stores, each category Has different behavior and frequency of shopping

แต่หากดูจากปริมาณการช้อปปิ้งสินค้า จากร้านคอนวีเนียน สโตร์แล้วจะพบว่า กลุ่มที่ใช้เหตุผลในการเลือกร้านที่มีสินค้าที่ต้องการ เลือกซื้อ มีจำนวนครั้งของการซื้อสินค้าจากร้านค้าประเภทนี้คิดเป็น 2 เท่าของนักช้อปโดยเฉลี่ยทั่วไป

But if viewed from the amount of shopping products From convenience store The store will find that The group that uses the reason for choosing a shop that has a product to buy is the number of times the purchase of this type of product is 2 times the average shopper.

เหตุผลที่ทำให้พฤติกรรมของการช้อปปิ้งพิจารณาจากตัวสินค้าที่ต้องการเลือกเป็นอันดับแรก รวมถึงมีความถี่ของการซื้อ มากกว่ากลุ่มนักช้อปที่ใช้เหตุผลอื่นนั้น น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ว่า ระดับราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกอีกต่อไป แต่คุณค่า ของสินค้าและคุณภาพของแบรนด์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ มากกว่า

The reason why shopping behavior is considered first is the product that you want to choose. Including the frequency of purchases More than the shopper group that uses other reasons Should be one thing that reflects that Price levels are not the first priority factor, but the value of the product and the quality of the brand is something that consumers pay more attention to.

โดยสิ่งที่ทำให้เรียกชื่อร้านค้าประเภทนี้ว่าคอนวีเนียนสโตร์ หรือร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อ ก็คือกับพฤติกรรมของการช้อปปิ้ง ที่ไปในทางเดียวกันและกลมกลืนกันในด้านของคอนเซ็ปต์นั่นคือ การเลือกเข้าร้านที่มีสินค้าตรงตามความต้องการเป็นหลัก เพราะ หากลูกค้าเน้นความประหยัดด้านราคามากกว่า ก็ควรจะไปตามร้านค้าปลีกแบบให้ส่วนลดมากกว่า

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ นักช้อปใช้ตัวพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกร้านสะดวกซื้อที่จะใช้เป็นจุดช้อป สิ่งนี้ แสดงว่า กลยุทธ์ทางการตลาดอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวพนักงาน ให้กลายเป็นตัวแทนของร้านให้มากขึ้น

หรือปรับคุณสมบัติของพนักงานที่เลือกมาเป็นพนักงานในร้านค้าปลีกคอนวีเนียนสโตร์เสียใหม่ให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นมิตรและ เพื่อนที่ดีของลูกค้ามากกว่าจะเป็นแม่ค้าเพียงอย่างเดียว

แค่ที่เพื่อนไปศึกษาแล้วเอามาให้ผมอ่าน ผมก็รู้แล้วว่า เพื่อนคนนี้คงไม่ทำธุรกิจเจ๊งแน่นอน เพราะเขามีการเตรียมตัวและ ทำการบ้านมาอย่างดี พร้อมกับเขาไม่หยุดแค่นั้นเพราะเขาไปอบรม สัมมนาอะไรมากมาย ที่เกี่ยวกับการเปิดร้านสะดวกซื้อของเขา

ในที่สุดเขาก็ตกลงใจเลือกลงทุนซื้อแฟรนไชน์ในร้านสะดวก ซื้อยี่ห้อหนึ่ง ที่เขาดูแล้วว่าไม่น่าเสี่ยงอะไร โดยเขาใช้เวลาศึกษาก่อน ลงมือเกือบ 1 ปี ตัดสินใจอีกหลายเดือน ในที่สุดเขาก็ทำ ในวันนี้เขามี ร้านสะดวกซื้อในมือหลายสาขาและคืนทุนหมดแล้ว ทุกวันนี้เขามีอาชีพ อิสระที่น่าอิจฉามากคนหนึ่งในหมู่เพื่อนฝูงทั้งหมด

สำหรับคนที่มีเวลาไม่มากในการตัดสินใจ เพราะความจำเป็น ในการดำรงชีพบังคับ ไม่เป็นไรครับขอให้คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้ คิดให้ครบทุกมุม ทั้งสูงสุดและต่ำที่สุดที่เราจะรับมือได้ หากจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา

“ทำไปด้วย เรียนไปด้วย แก้ปัญหาไปด้วย” อย่างที่ฝรั่งเขา บอกว่า LEARNING BY DOING ก็น่าจะเวิร์คนะครับ

ประการที่สาม ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง

เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพของ ผู้ร่วมงาน พื้นฐานในการเริ่มต้นทำธุรกิจ เงินทุน ซึ่งโดยเฉพาะเงินทุน ต้องพิจารณาว่ามีเพียงพอ หรือไม่ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจาก ที่ใดได้บ้าง

จากหลัก 3 ประการข้างต้นอาจจะดูว่าธรรมดาก็ใช่ แต่นี่คือ ความจริงที่ว่า คนเราทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องต่อสู้อดทน อย่ายอมให้ปัญหาหรืออุปสรรคมาเป็นเครื่องกีดขวางความสำเร็จ อย่างที่ เขาว่าความรู้เรียนทันกันหมด หากไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ขอให้สู้ต่อไป ด้วยจิตใจมุ่งมั่น สักวันความฝันก็จะเป็นความจริง

หลักการคิด 3 อย่างนี้ สำคัญมากพอสมควรสำหรับท่านที่ จะประกอบอาชีพอิสระ แต่ไม่จำเป็นต้องเรียงข้อก็ได้นะครับ บางครั้ง โอกาสในชีวิตนั้นวนเวียนอยู่ที่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง จากนั้นก็จงหาอีก 2 ข้อมาเพิ่มเติมเอา

จงตระหนักว่าชีวิตคนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีอาชีพมีงานทำ คนที่ไม่มีอาชีพคือไม่มีรายได้ ชีวิตก็จะไม่มีความสุข คุณภาพชีวิต ก็จะย่ำแย่ อาชีพอิสระจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างรายได้ สร้าง อนาคตให้กับตนเองและครอบครัวได้ดีอีกทาง

ต่อไปจะพาไปรู้จักคัมภีร์ที่ใช้ในการคิด และทำงานอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จกันครับ

บทเรียนที่58 ปัจจัยทางเลือกของผู้บริโภค

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com