บทเรียนที่62 การคิดบวก เทียบกับ การรู้บวก

บทเรียนที่62

• การคิดบวก เทียบกับ การรู้บวก Positive thinking and positive knowledge

คนเรามักจะทำอะไรที่ตรงกับความเชื่อของตัวเอง โดยระบบความเชื่อที่สำคัญที่สุดซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นมาก็คือ จิตสำนึก แห่งความมั่งคั่งรุ่งเรือง ซึ่งก็คือคุณต้องเชื่ออย่างแน่ใจที่สุดว่าคุณ กำลังจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณอย่างแน่นอน

People often do things that match their own beliefs. The most important belief system that you can create is the consciousness of prosperity. That is, you must believe in the most sure that you Are going to achieve your financial goals for sure.

เราเรียกมันว่า “การรู้บวกเทียบกับการคิดบวก” บางครั้ง นั้น การคิดบวกก็ผสมผสานไปด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ แต่การ บวกเป็นการที่คุณตระหนักว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คุณก็จะประสบความสำเร็จได้แน่ๆ

We call it “Knowing positively and positively,” sometimes, positive thinking is blended with hopelessness. But the positive is that you realize that No matter how You will definitely succeed.

• ฐานรากของพลังความตั้งใจ Foundation of power, intention

หลักการอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคุณก็คือพลังความตั้งใจ เรารู้ว่าพลังความตั้งใจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จใด ๆ โดยพลังความตั้งใจนี้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อมั่น มันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อมั่นอย่างยิ่งยวด และจากความศรัทธา ความเชื่อที่ไม่ต้องการข้อพิสูจน์ มันมีพื้นฐานบนความเชื่อของคุณในความสามารถที่จะได้ชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง

Another principle that relates to your beliefs is the power of intention. We know that the power of intention is of great importance to any success. This power of intent is based on confidence. It is based on great confidence. And from faith Beliefs that do not require proof It is based on your belief in the ability to win over all obstacles.

คุณสามารถพัฒนาสร้างพลังความตั้งใจจากความเพียร พยายาม มุ่งทำให้ได้เป้าหมายมา ด้วยการอ่านชีวประวัติของบุคคล ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการฟังเทปความรู้ ด้วยการอ่านหนังสือ เกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จ ยิ่งคุณเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จเข้าไปในสมองของคุณได้มากเท่าใด ก็มีโอกาสที่คุณจะพัฒนา จนสร้างพลังความตั้งใจที่จะผลักดันตัวคุณผ่านอุปสรรค รวมไปถึงความยากลำบากที่คุณจะได้รับจากประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเพียงนั้น

You can develop, create power, intention from perseverance, aim to achieve goals. By reading the biography of the person successful By listening to the knowledge tape By reading books About successful people The more information you bring about success into your brain There is a chance that you will develop Until the power of intention to push you through obstacles Including the difficulty that you will get from that experience

บทเรียนที่62 การคิดบวก เทียบกับ การรู้บวก

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com