บทเรียนที่65 แยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด

บทเรียนที่65

แยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดได้อย่างไร

How to distinguish what has been left wrong

ในทำนองเดียวกัน ธรรมชาติยังให้หนทางที่จะบอกเราในเชิงอารมณ์ว่า อะไรที่ถูกต้องและอะไรที่ไม่ถูกต้องสำหรับชีวิตของเรา ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ธรรมชาติให้ความเจ็บปวดทางกายเพื่อนำทางเราให้ทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆ ในแง่ของร่างกาย

Likewise Nature also gives a way to tell us emotionally that What is right and what is wrong for our lives as well, just as nature gives physical pain to guide us to do or not do things. In terms of the body

ธรรมชาติยังให้ความเจ็บปวดทางอารมณ์แก่เราให้ทำหรือ ไม่ทำสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในแง่ของอารมณ์หรือความคิดจิตใจด้วยเช่นกัน โดยสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือว่าคุณถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะที่ว่า หากคุณฟังตัวเองอย่างรอบคอบ ฟังทั้งความคิด ฟังทั้งร่างกายและอารมณ์ แล้วทำตามระบบนำทางที่ให้คุณมา คุณก็จะสามารถประสานพลังคุณภาพในชีวิตของคุณได้อย่างมหาศาล

Nature also gives us emotional pain to do or Do not do things That is in terms of mood or mind as well The wonderful thing is that you were created in a way that If you listen to yourself carefully Listen to the whole idea Listen to both body and emotions And follow the navigation system that comes to you You will be able to greatly harmonize the quality of your life.

เช่นเดียวกับสภาพร่างกายตามธรรมชาติของคุณซึ่งก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์และความมีชีวิตชีวา ส่วนสภาวะอารมณ์ตามธรรมชาติ ของคุณคือความสงบและความสุข เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับประสบการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากความสงบและความสุขแล้วนั้น

As well as your natural physical condition, which is Complete health and vitality The natural emotional state Your peace and happiness Whenever you experience the deviation from peace and happiness

มันก็คือตัวบ่งบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังไม่เข้าท่า บางสิ่งที่ผิดปกติกำลังจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณกำลังคิด ทำ หรือพูด ความรู้สึกของคุณในความสุขภายในเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่จะบอกคุณว่า “คุณควรทำบางอย่างมากขึ้นหรือควรทำบางอย่างให้น้อยลง”

It is an indicator that you are not making sense. Something unusual is going to happen to what you are thinking of doing or saying your feelings in inner happiness is a good indicator of telling you that “You should do something more or should do something less.”

บทเรียนที่65 แยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com