บทเรียนที่66 ผู้ส่งข่าว

บทเรียนที่66

ผู้ส่งข่าว

ความไร้สุขส่งให้เกิดความเจ็บปวดต่อชีวิตของคุณเช่นเดียวกับ ความเจ็บปวดต่อร่างกาย มันส่งมาในฐานะที่เป็นผู้ส่งข่าวเพื่อบอก คุณว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่ผิดทางสำหรับตัวคุณ

Unhappiness sends pain to your life as well as Pain to the body It was sent as a messenger to tell You say you are doing something wrong for you.

บ่อยครั้งมาก คุณจะได้รับความทุกข์ คุณรู้สึกขัดๆ ไม่สะดวก สบายใจด้วยสาเหตุโน้นสาเหตุนี้ซึ่งไม่ชัดเจนสําหรับคุณ บางที ไม่พอใจกับสถานภาพที่เป็นอยู่ บางครั้งคุณจะไม่สามารถนอนหลับได้ บางครั้งคุณรู้สึกโกรธหรือขุ่นเคืองโดยไม่รู้สาเหตุ

Very often you will suffer. You feel uncomfortable and uncomfortable with this cause, which is not clear for you. Sometimes you won’t be able to sleep. Sometimes you feel angry or offended without knowing the cause.

บ่อยครั้งมากที่คุณจะรู้สึกหงุดหงิดด้วยสิ่งที่ไม่สมเหตุผลหรือ เรื่องไม่เป็นเรื่อง คุณจะมีความรู้สึกภายในลึก ๆ ว่าบางสิ่งไม่ควรเป็น อย่างที่เป็น และคุณมักรู้สึกเหมือนปลาติดเหยื่อ ที่พยายามดิ้นรนเพื่อ อิสรภาพ

Very often, you will feel frustrated with unreasonable things or No matter You will have a deep inner feeling that something should not be the way it is, and you often feel like a fish caught on prey. Who struggled for freedom

ความไม่พอใจไร้สาเหตุ

นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะความไม่พอใจไร้สาเหตุมักจะมา ก่อนการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเสมอ หากคุณพออกพอใจอย่างสมบูรณ์แล้ว คุณก็จะไม่มีวันลงมือกระทำสิ่งใด ๆ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของคุณให้ดีขึ้น เมื่อคุณไม่พออกพอใจด้วย สาเหตุอะไรบางอย่างเท่านั้น คุณจึงจะมีแรงขับเคลื่อนภายในให้แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา เพื่อนำทางคุณไปข้างหน้าในทิศทางที่สูงขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิม

This is considered a good thing. Because of dissatisfaction without reason Always before changing in a positive way If you’re completely satisfied You will never go into action to improve your circumstances. When you are not satisfied Cause something only You will therefore have internal motivation to show external behavior. To guide you forward in a higher and better direction

จงฟังตัวเองไว้วางใจเสียงพูดภายใน โดยทำตามบุคลิกภาพของคุณ ทำสิ่งต่างๆ ที่คุณรู้สึกมีความสุขภายใน แล้วคุณก็จะไม่มีทางทำผิดพลาดได้อีกเลย

Listen to yourself, trust the inner voice. By following your personality, doing things that you feel happy inside And you will never make a mistake again

บทเรียนที่66 ผู้ส่งข่าว

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com