บทเรียนที่70 เป็นผู้ใหญ่มองแง่ดี

บทเรียนที่70

ทุกคนต้องการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คุณก็ต้องการที่จะมีจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์เช่นกัน ผลที่วัดความแท้จริงของ “ความฟิตทางจิตใจ” และชีวิตในแง่ดีมากเพียงใด

ควบคุมการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองและการสนองตอบของคุณ

มีความแตกต่างพื้นฐานสามประการ ในการแสดงปฏิกิริยา ตอบสนองของคนที่มองโลกแง่ดีและคนที่มองโลกแง่ร้าย โดยความแตกต่างแรกคือ คนที่มองโลกแง่ดีมองความถดถอยเป็นเรื่อง “ชั่วคราว” ขณะที่คนมองแง่ร้ายมองเห็นมันเป็นเรื่อง “ถาวร”คนมองโลกแง่ดีจะมองเห็นเหตุการณ์ที่โชคไม่ดี เช่น ยอดสั่งซื้อตก หรือความล้มเหลวในการไปพบหรือโทรหาลูกค้า ว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว เป็นบางสิ่งที่ถูกจำกัดเพียงห้วงเวลาหนึ่ง และมันไม่มีผลกระทบแท้จริงในอนาคต ในทางตรงข้าม คนมองโลกแง่ร้าย จะมองเห็นเหตุการณ์ลบเหล่านี้ว่าถาวร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและ เป็นชะตาชีวิตที่หลีกหนีไม่พ้น

การแยกโดดเดี่ยวของเหตุการณ์

ความแตกต่างประการที่สองระหว่างคนมองโลกแง่ดีและคน มองโลกแง่ร้ายก็คือ คนมองโลกแง่ดีมองเห็นความยากลำบากว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะเรื่อง ส่วนคนมองโลกแง่ร้ายมองเห็นว่ามันแพร่กระจายไปสู่เรื่องอื่นๆ ด้วย สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อสิ่งต่างๆ ผิดไปสำหรับคนมองโลกแง่ดี เขาจะมองเหตุการณ์นั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่แยกโดดเดี่ยว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับเรื่องอื่นๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตต่อไป

มองความถดถอยว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว

ตัวอย่างเช่น หากมีบางสิ่งที่คุณกำลังหวังเพิ่งจะล้มเหลวที่ จะกลายเป็นความจริง คุณไม่ได้มีความหมายมันว่าเป็นเหตุการณ์ที่โชคไม่ดี ทว่าเป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและธุรกิจเป็นปกติ คุณก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบคนมองโลกแง่ดี ในทางตรงข้าม คนมองโลกแง่ร้ายจะมองเห็นความผิดหวังว่าเป็นเรื่องที่สามารถแพร่กระจายไปสู่ เรื่องอื่นๆ ด้วย นั่นคือสำหรับเขาแล้ว มันคือตัวบ่งชี้ว่าปัญหาหรือ สิ่งที่ยังขาดหายไปนั้นแพร่กระจายไปสู่ทุกด้านของชีวิต

Everyone wants to have a healthy body, and you want to have a strong heart. The results that measure the truth of “Mental fitness” and how much life is good

Control your reaction and response

There are three basic differences. In reaction Responding to those who are optimistic and pessimistic. The first difference is The optimistic person looking at regression is “temporary” while the pessimist sees it as a matter. “Thaworn” optimistic people will see unfortunate events. Such as the purchase order falls Or failure to meet or call customers That is a temporary event Is something that is limited to a certain time And it has no real impact in the future On the contrary, pessimists Will see these negative events as permanent Is part of life and Is an inevitable destiny.

Isolation isolation of the event

The second difference between optimists and people. Pessimism is The optimistic person sees the difficulty that it happens only. While pessimists see that it spreads to other things. This means that when things are Go wrong for the optimistic person He will look at that event as an isolated event. Which is not related to other matters That is happening in the next life.

Look at regression as a temporary event

For example If there is something you are hoping for just failing at Will become a reality You don’t mean it is an unfortunate event. But it is something that happens in normal life and business You will react to the optimistic person in the opposite direction. Pessimists will see disappointment as something that can spread to other matters. Also that is for him It is an indicator that the problem or Things that are still missing are spreading to all aspects of life.

บทเรียนที่70

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com