บทเรียนที่71 อย่ายึดถือว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องส่วนตัว

บทเรียนที่71

บทเรียนที่71

อย่ายึดถือว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องส่วนตัว

ความแตกต่างประการที่สามระหว่างคนมองโลกแง่ดีกับคน มองโลกแง่ร้ายก็คือว่า คนมองโลกแง่ดีมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องนอกตัวในขณะที่คนมองโลกแง่ร้ายตีความเหตุการณ์ทั้งหลายว่า เป็นเรื่องของตัวเอง เมื่อสิ่งต่างๆ ผิดไป คนมองโลกแง่ดีมีแนวโน้มที่ จะมองเห็นความถดถอยนั้น เป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่เขาควบคุมได้น้อย

หากคนมองโลกแง่ดีถูกรถคันอื่นตัดหน้า แทนที่จะโกรธ หรือเสียอารมณ์ เขาจะเพียงแค่ลดความสำคัญของเหตุการณ์นั้นลงการพูดบางอย่างเช่นว่า “สงสัยว่าหมอนั่นคงกำลังมีเรื่องไม่ดีวัน นี้แฮะ”

ในทางตรงกันข้าม คนมองโลกแง่ร้ายมีแนวโน้มที่จะถือว่า ทุกสิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง หากคนมองโลกแง่ร้ายถูกขับรถ ตัดหน้า เขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองราวกับว่าคนขับอีกคนหนึ่งตั้งใจ กระทำเพื่อให้เขาหัวเสียหรือคับข้องใจ

จงรักษาความสงบเยือกเย็นและยึดอยู่กับวัตถุประสงค์

ลักษณะเด่นพิเศษของบุคลิกภาพที่เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของ ตัวเองนั้น ก็คือการดำเนินการได้เต็มระบบและเป็นผู้ใหญ่ คือ ความสามารถที่จะดำรงวัตถุประสงค์ รวมถึงไม่นำอารมณ์เข้าไป เกี่ยวข้องกับพายุที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

คนที่เหนือชั้นจะมีความสามารถที่จะดำรงการพูดกับตัวเอง ในลักษณะที่เป็นบวกและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ โดยรักษาระดับจิตใจให้สุขุมเยือกเย็น มีความชัดเจนและอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองโดยสิ้นเชิง

บุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนั้น จะมีความผ่อนคลายและ ล่วงรู้ตัวตลอด จนมีขีดความสามารถที่จะตีความเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นจริง และมีอารมณ์น้อยกว่าบุคลิกภาพที่ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ผลของมันก็คือบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจะสำแดงลักษณะความรู้สึกของการควบคุมและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี เยี่ยมกว่า และมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะโกรธ หัวเสีย หรือถูกเบี่ยงเบน ความสนใจ

Do not hold that failure is a personal matter

Third difference between optimistic people and people Pessimism is that Optimistic people see events Is an outside matter, while pessimists interpret various events that Is my own story When things go wrong, people are optimistic. Will see that regression Is the result of external factors that he has little control.

If people look optimistic, get other cars to cut their faces. Instead of being angry or losing emotions He will just reduce the importance of that event. “Say something like that “Wondering that the doctor might have a bad story today?”

On the other hand Pessimists tend to assume Everything is about yourself. If a pessimist is driving in front of him, he will react as if another driver intends. Done to get him upset or frustrated.

Keep calm and stick to the objectives

Special characteristics of personality that reach the highest potential of Itself is a full system and mature operation Ability to hold objectives Including not bringing emotions Involving the inevitable storm that happens each day.

The superior person will have the ability to speak to himself. In a positive and always optimistic manner By keeping the mind level calmly Is clear and completely under control.

Full mature personality Will be relaxed and Always know Until having the ability to interpret various events True And have less emotion than the personality that has not grown up fully The result is that a person who is fully mature will show good feelings of control and influence the environment. Better and less likely to be angry, upset or distracted.

บทเรียนที่71

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com