บทเรียนที่72 มองให้ไกลๆ

บทเรียนที่72

บทเรียนที่72
  • มองให้ไกลๆ

มองความถดถอยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณกำลังเผชิญว่าเป็น “เรื่องชั่วคราว” โดยเฉพาะเจาะจงกับเรื่องหนึ่งๆ และเป็นเหตุการณ์ จากภายนอก มองสถานการณ์ลบว่าเป็นเหตุการณ์เดี่ยว ๆ ที่ไม่ต่อเชื่อมกับเหตุการณ์ที่อาจเป็นไปได้อื่นๆ และมันเกิดขึ้นโดยสาเหตุจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคุณควบคุมได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จงปฏิเสธที่จะมองเห็นเหตุการณ์ว่า เป็นเรื่องถาวร แพร่กระจายสู่เรื่องอื่นๆ หรือเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นเพราะไม่มีความสามารถส่วนตัว

จงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะคิดอย่างคนมองโลกแง่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณอาจไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ แต่คุณ สามารถควบคุมลักษณะที่คุณมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อมันได้

  • กำจัดความสงสัยทุกอย่าง

ทักษะการฟังซึ่งเป็นทักษะที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ก็คือ การตั้งข้อสงสัยเพื่อความกระจ่างชัด ข้อเท็จจริงก็คือว่า ผู้ที่คุณมุ่งหวัง จะได้เป็นลูกค้านั้น มักจะพูดถึงบางอย่างที่มีโอกาสแปลความหมายผิดไปได้ บ่อยครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเองก็ยังคลุมเครือและไม่กระจ่าง อยู่เช่นกัน

หลักปฏิบัติการพื้นฐานของคุณควรจะเป็นว่า หากยังมีสิ่งใด คุณที่ยังสงสัยว่า ผู้ที่คุณมุ่งหวังจะได้เป็นลูกค้ามีความจำเป็นในสิ่งใด แล้วก็หมายความว่าคุณยังไม่เข้าใจมันจริงๆ นั่นเอง

  • Look far away

Look at the inevitable recession that you are facing as “Temporary matters” specifically for a particular subject And an external event Look at the situation, delete it as a single event. That is not connected to other possible events And it happens mainly by external causes that you can control only a little Refuse to see events that Is permanent Spread to other matters Or as an indicator that it is because there is no personal ability

Make a firm decision to think like someone optimistic, no matter what. You may not be able to control the event, but you Can control how you react to it.

  • Eliminate all doubts

Listening skills which are skills that are the key to success. Is to ask questions for clarity The fact is that Who you aim for Will be that customer Often talking about something that has the opportunity to interpret Often it is something that is still unclear and unclear. As well

Your basic operations should be that If there is still anything You still wonder What do you aim to become a customer? Then it means that you don’t really understand it.

บทเรียนที่72

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com