บทเรียนที่73 วิธีการสร้างความไว้วางใจ

บทเรียนที่73

บทเรียนที่73
  • วิธีการสร้างความไว้วางใจ ให้มากมายขึ้นไปอีกเมื่อคุณถามเพื่อความกระจ่างแล้ว ไม่เพียงแต่คุณมีโอกาสที่ จะฟังมากขึ้นในขณะที่ผู้ที่คุณมุ่งหวังจะได้เป็นลูกค้ากำลังตอบคำถามเท่านั้น มันยังเป็นการที่คุณทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดและที่คุณได้ยิน เป็นเรื่องเดียวกันด้วย ย้ำอีกครั้ง การถามเพื่อความกระจ่างชัดจะทำให้การสนทนามีจังหวะช้าลง เป็นการเพิ่มความกระจ่างของการสื่อสารและสร้างความไว้วางใจที่มากขึ้น
  • คำถามที่คุณควรโปรดปรานมากที่สุดคำถามที่คุณควรถามมากที่สุดในการขายก็คือ “คุณ หมายความว่าอย่างไรครับ/คะ ผม/ดิฉันยังไม่ค่อยจะเข้าใจชัดๆ
  • ใช้คำถามเพื่อเข้าควบคุมคุณสามารถใช้คำถามนี้หลังจากทุกประโยคที่ผู้นั้นกล่าวได้ เกือบทุกครั้ง มันเป็นคำถามที่ไม่อาจต้านทานได้ และคนที่ได้ยิน คำถามนี้ก็มักอดที่จะขยายความคิดในสิ่งที่ตนเพิ่งพูดออกไปไม่ได้ เช่นกัน
  • เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อสงสัยใดๆ แม้แต่น้อย หรือเมื่อใด ก็ตามที่ผู้ที่คุณมุ่งหวังจะได้เป็นลูกค้าปฏิเสธข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ใดๆ ให้หยุดเพียงชั่วครู่ ยิ้มแล้วถามว่า “คุณหมายความว่าอย่างไร ครับ/คะ ผม/ดิฉันยังไม่ค่อยจะเข้าใจชัดๆ
  • เอาให้ชัดที่สุด
  • จงอย่าทึกทักว่าคุณรู้หรือเข้าใจแล้ว ก่อนที่คุณได้ถามหรือ ได้รับการอธิบายที่กระจ่างชัดอย่างละเอียดถูกต้อง ในสิ่งที่ผู้ที่คุณ มุ่งหวังจะได้เป็นลูกค้าหมายความว่า เมื่อเขาหรือเธอถามคำถาม หรือคัดค้านข้อเสนอโดยให้ถามเสมอว่า “คุณหมายความว่าอย่างไร ครับ/คะ ผม/ดิฉันยังไม่ค่อยจะเข้าใจชัดๆ
  • More ways to build trust. When you ask for clarity, Not only do you have the opportunity Will listen more while those you aim to become customers are answering questions only It is also that you make sure that what he says and you hear It’s the same story again. Again, asking for clarity will slow down the conversation. It increases the clarity of communication and creates more trust.
  • The most question you should favor, the question you should ask the most about selling is “What do you mean?” I still don’t understand clearly.
  • Use questions to take control. You can use this question after every sentence that the person can say. Almost every time It’s an irresistible question. And those who heard This question often fails to extend the idea of ​​what they just can’t speak. As well Whenever you have any doubts, or whenever the person you wish to become a customer rejects the offer No matter which side, stop for a moment. Smiled and asked “What do you mean? / I still don’t understand clearly.
  • Make it as clear as possible Don’t assume that you know or understand. Before you have asked or Have been clarified clearly and accurately In what are you Aiming to become a customer means When he or she asks a question Or oppose the proposal by asking always “What do you mean? / I still don’t understand clearly.

บทเรียนที่73

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com