บทเรียนที่8 ความเพียร จำเป็นต่อการสร้างแบรนด์

PREDATOR THINKING :
บทเรียนที่8 ความเพียร จำเป็นต่อการสร้างแบรนด์ 


การสร้างแบรนด์ ต้องมี ความเพียร เป็นที่ตั้งอย่างสูง 
แปลว่า นี่คือความจริงแท้อย่างที่สุด
ก็คือการที่เราต้องลงมือทำ ลงมือสร้าง

การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การทำสื่อโฆษณาหรือการออกแบบ แต่มันคือทั้งหมดของธุรกิจเราและแบรนด์ที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ ให้เราในระยะยาวนั้น ต้องการการกระทำที่ต่อเนื่องมากๆ

Branding is not just advertising or design. But it is all of our business and the brand that will become an asset To us in the long run Needing continuous action

ความเพียรพยายามความเพียร

ตัวอย่างที่น่าสนใจของ เรื่องของความเพียร

เคยได้ยินประวัติของผู้ก่อตั้งเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าที่โด่งดังกันบ้างใช่ไหมครับ ครั้งแรกที่เปิดห้างสรรพสินค้าฯ นี้ขึ้นมาที่ย่านพาหุรัดนั้น ไม่มีใคร รู้จักชื่อเสียงของแบรนด์นี้ทั้งสิ้น และช่วงแรกก็ไม่มีเงินไปทำสื่อ หรือการตลาดอะไรทั้งนั้น ผู้ก่อตั้งต้องลงแรงออกตัวไปชวนเจ้าของสินค้าเจ้าของ แบรนด์ต่างๆ ให้มาเปิดร้านด้วยตัวท่านเอง คนแล้วคนเล่า หลากหลายสินค้า และผลิตภัณฑ์ซึ่งหลายๆ ครั้งก็ถูกปฏิเสธ แต่เพราะเหตุนี้ ก็ทำให้ได้แบรนด์ หลายๆสิ้นค้ามาร่วมค้าขายในห้างเซ็นทรัลยุคแรก

 

Interesting examples of Subject of perseverance

Have heard the history of the central founder Some famous department stores, right? The first time the department store opened This came up in the area of ​​Phahurat that no one knew the reputation of this brand. And initially there was no money to make media Or marketing anything The founders have to force themselves to invite the owners of various brand owners to open their own stores. And many products Once was rejected But for this reason Can make the brand Many merchants come to trade in the first Central Department Store.

 


หลักความเพียร คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ ของการเป็นเจ้าของแบรนด์และธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จได้ ทำให้เราเดินหน้า เราต้องหาแรงจูงใจในให้เจออย่างไม่ละความพยายาม


หลักความเพียรหลักการแรงจูงใจของความเพียร ได้เป็น 3 แบบ

เพราะความชอบ

คือ “ที่เกิดจากอารมณ์” การได้ทำในสิ่งที่ตนเอง สนใจและชอบ ซึ่งมักอิงอารมณ์ส่วนตัวเป็นหลัก ลักษณะนี้อาจจะไม่นำมาซึ่งรายได้ที่มากพอ เพราะถ้าสิ่งที่เรา ชอบไม่สอดรับกับ Mega trend หรือ สิ่งๆนั้นมีคู่แข่งมากเกินไป เป็นต้น

 

เพราะใช่

คือ “ ที่เกิดจากปัญหา ” การประเมินว่าสิ่งที่เรา ทำนั้นมันสอดรับกับ Mega trend เป็นสิ่งที่เราถนัด และเป็นสิ่ง ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับโลกใบนี้ด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเดินหน้า อย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากนัก

 

เพราะทั้งชอบ และใช่

คือ “ ที่เกิดจากปัญญา ” ในข้อนี้ ก็คือการนำทั้ง สองข้อมารวมกันนั้นเอง เรียกได้ว่าถ้าเจ้าของแบรนด์ใด ได้ทำในสิ่งที่ตนชอบและสนใจ บวกกับสิ่งนั้นกำลังเติบโต ไปได้ดีใน ตลาดก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด

 


อย่ามัวรอคอยความสำเร็จ

อย่ามัวรอคอยว่าจะโชคดี เกิดกระแสมาหนุนแบรนด์เรา อย่ามัวรอคอยที่จะให้ภาครัฐมาช่วย จงเดินหน้าคุ้นให้เจอว่าปัจจัยอะไรบ้าง ที่เรายังขาดแล้วใช้ในการสร้างแบรนด์ที่จะเป็นสินทรัพย์ของเราและ การสร้างแบรนด์ให้เป็น สินทรัพย์นั้นต้องทำให้แบรนด์มีชีวิตชีวา เราลองนึกถึงแบรนด์ที่เราเลือกซื้อหรือใช้บริการประจำ เช่น เราจะเดินเข้าไปยอมจ่ายเงินให้กาแฟ แก้วละเกือบสองร้อยบาท แบรนด์แรกที่เรานึกถึงคืออะไรครับ ? คําตอบในใจของหลายๆ คนก็น่าจะเป็น สตาร์บัค

 

Don’t wait for success.

Don’t wait for luck. The current came to support our brand. Don’t wait for the government to help. Be familiar with what factors Which we still lack and use to create a brand that will be our assets and Creating a brand That asset must make the brand lively.
We think of brands that we choose to buy or use on a regular basis, such as we walk in to pay for coffee Glass for nearly two hundred baht What is the first brand that we think about? The answer in many hearts People should be Starbucks.

 

 


บทเรียนที่8
บทเรียนที่8 ความเพียรพยายาม สำคัญสำหรับธุรกิจ

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com