บทเรียนที่80 หลายคนที่เกิดมาไม่พร้อมแต่ประสบความสำเร็จก็มี

บทเรียนที่80

หลายคนเกิดมารวย แต่ล้มเหลวมาก

ดังนั้นอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิต เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่รับประกันว่าชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่างไร

สิ่งที่สามารถรับประกันได้ในอนาคตคือการมีเป้าหมายการศึกษาและการปฏิบัติที่ชัดเจน หากคุณมีและทำเช่นนี้ลองชีวิตของคุณจะไม่ล้มเหลว

หลายคนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดี ครอบครัวอบอุ่นและมีอุปกรณ์ครบครัน ทุกอย่างพร้อมแล้ว. ลองแบ่งตัวอย่างเป็น 2 คนเพื่อเปรียบเทียบแนวคิด

คนแรก: คิดให้ดีทำดีมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายศึกษาและลงมือทำ เขาจะไม่กลัวอุปสรรคใด ๆ แต่ถ้าให้เขาทำและล้มเหลวเขาก็ยังคงทำเช่นนั้น แต่อาจเปลี่ยนวิธีการเพราะคนประเภทนี้จะไม่ยอมแพ้เขาจะทำจนกว่าชีวิตของเขาจะสำเร็จ

บุคคลที่ 2: คิดเป็นรายวันไม่คิดอะไรหรืออาจคิด แต่ไม่ได้ทำเกิดมาเพื่อจะร่ำรวยหรืออยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามวันหนึ่งเพราะเขาไม่ได้คิดทำอะไรเพื่อเพิ่มชีวิตการกินการเดินทางการพนันทั้งวันเพราะเขา คิดว่าบ้านมีสถานะดังนั้นไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งนี้จะสำเร็จได้อย่างไร ลดเฉพาะทรัพย์สินทุกวันดังนั้นหากคุณมีเงิน แต่ไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรไม่รู้จะสร้างสิ่งที่มั่นคงได้วันหนึ่งต้องหมดไป

หลายคนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ครอบครัวยากจน ราวกับว่าเขาเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเป็นเวรเป็นกรรมเพียงความท้อแท้และบุคคลประเภทนี้หากไม่มีเป้าหมายหากปราศจากความอดทนไม่มีกำลังใจไม่มีอะไรเลยอาจตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ดังนั้นต้องใช้ชีวิตเหมือนกันตามสถานะของพวกเขา

แต่คนที่เกิดมาพร้อมกับเงื่อนไขนี้จะมีความเร็วในตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้คนเหล่านี้จะมีความคิดที่ผลักดันตัวเองให้มีความแข็งแกร่งเพื่อกำหนดเป้าหมาย มีพลังที่จะทำเขาไม่กลัวอุปสรรค เพราะถ้าเขาไม่ได้ชีวิตของเขาจะต้องแย่ลง มันเป็นการดีที่จะต่อสู้แล้วมีโอกาสเปิดตาของคุณเพราะพวกเขาคิดเสมอว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาต้องทำเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวและลูก ๆ ของเขาในอนาคต

บทเรียนที่80

Many people are born rich. But very failed

Therefore, do not use these things to decide whether you will succeed or fail in life. Because these things do not guarantee life in the future

The first one: think carefully, do good, be determined, have goals, study and do. He will not be afraid of any obstacles, but if he does and fails, he will still do so. But may change the method because this type of person will not give up, he will do until his life is achieved

Person 2: Think on a daily basis, do not think anything or may think But was not born to be rich or in a position. However, one day, because he had not done anything to increase his life, eating, traveling, gambling all day because he Think of the house as having a status,

so there is no need to find out how to accomplish this. Reduce property everyday, so if you have money But do not know how to use, do not know how to build stable things, one day must be gone

บทเรียนที่80

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com