บทเรียนที่81 ศิลปะแห่งการทำสงคราม

บทเรียนที่81

ศิลปะต่อต้านเป็นศิลปะที่ใช้ในการต่อต้านอำนาจที่ไม่ซื่อสัตย์ หรือต่อต้านสงครามความรุนแรงการเลือกปฏิบัติการกดขี่ แนวคิดนี้ปรากฏในงานศิลปะหลายแขนง จากศิลปะสู่ประเพณีจนถึงมส์บนอินเทอร์เน็ต


ศตวรรษที่ 19 และ 20 เป็นช่วงเวลาแห่งสงครามและการปฏิวัติในหลายส่วนของโลก มันเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะเริ่มสะท้อนความเจ็บปวดจากความขัดแย้ง ซึ่งนำไปสู่การต่อต้านความรุนแรงเหล่านั้น


โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ศิลปินบางคนให้ความสนใจกับปัญหาของสไตล์และเทคนิคการวาด ศิลปินบางคนใช้สไตล์และเทคนิคเหล่านั้นเพื่อแสดงทัศนคติทางสังคมและการเมือง เช่นศิลปินในฝรั่งเศสเยอรมันสเปนหรือเม็กซิโกเป็นต้น

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาศิลปะและวัฒนธรรมมักเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงอิสรภาพภายใต้การกดขี่ มีการใช้งานศิลปะหลายครั้งในการแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริตในสังคมเช่นรัฐกฎหมายหรืออำนาจทางการเมืองที่บีบบังคับผู้คนอย่างไม่ยุติธรรม

เพื่อต่อสู้กับสงครามความรุนแรงการแบ่งแยกสีผิวและการกดขี่ทางเพศศิลปะในลักษณะนี้เรียกว่า Resistance Art หรือ Protest Artนอกเหนือจากงานต่อต้านศิลปะที่ทำในรูปแบบของงานศิลปะเช่นจิตรกรรมประติมากรรมและภาพกราฟิกมันยังรวมถึงความหมายรวมถึงงานสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น

โดยขบวนการทางสังคมการเมืองหรือสร้างขึ้นโดยนักเคลื่อนไหวและนักรณรงค์ทางการเมืองในปัจจุบัน สำหรับการชุมนุมในการชุมนุมทางการเมืองเช่นการประท้วงหรือการเดินขบวนที่ใช้ศิลปะในสื่อมวลชนเช่นสัญลักษณ์สัญลักษณ์โปสเตอร์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความหรือปัญหาเฉพาะ

บทเรียนที่81

Anti-art is an art used to combat dishonesty in power. Or against war, violence, discrimination and oppression This concept appeared in many art fields. From art to tradition to memes on the internet.


The 19th and 20th centuries were a time of war and revolution in many parts of the world. It was a time when art began to reflect the pain of conflict. Which leads to resisting those violence.


Especially in the 20th century, while some artists were interested in the problems of style and drawing techniques. Some artists use those styles and techniques to show social and political attitudes. Such as artists in France, Germany, Spain or Mexico etc.

In recent history, art and culture have often been instrumental in the expression of freedom under oppression. Art has been used many times to demonstrate anti-corruption in societies, such as states, laws, or political power that unfairly oppresses people.

To combat war, violence, apartheid and sexual oppression, this type of art is called the Resistance Art or Protest Art. Aside from the anti-art work done in the form of art such as painting, sculpture and graphics, it also Including the meaning including the creative work created.

by social-political movements or created by current political activists and activists For demonstrations in political gatherings, such as demonstrations or demonstrations that use art in the mass media,

บทเรียนที่81

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com