บทที่83 ทำไมการดู ฤกษ์คลอด ถึงเป็นสิ่งไม่จำเป็น ตอนจบ

ฤกษ์คลอด จำเป็นจริงหรือไม่ตอนจบ

1.การผูกดวง (ไทย / จีน / นานาชาติ / พม่า ฯลฯ ) หากใช้อย่างถูกต้องเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถค้นหาความถนัดของเด็ก ๆ เช่นธาตุไฟที่โดดเด่นความเป็นผู้นำที่ทองแตกต่างชอบการบริหารจัดการ ธาตุน้ำเด่นศิลปินผู้มีพรสวรรค์องค์ประกอบไม้ที่โดดเด่นทางวิชาการมีความโดดเด่น องค์ประกอบของโลกที่โดดเด่นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นต้น

2.การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยการใช้คำทำนายดวงชะตาสามารถช่วยให้พ่อแม่ของคุณเลือกวิธีที่จะให้คำแนะนำตามอารมณ์ของพวกเขา (และเพื่อพัฒนา EQ ของเขาด้วยตัวเองเช่นกัน) เช่นเด็กธาตุไฟชอบลองเด็กธาตุที่มีน้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เด็กทองก็ชอบที่จะต่อรอง องค์ประกอบเด็กไม้ เหตุผลที่ดีที่จะยอมรับ องค์ประกอบของโลกชอบสำรวจ ฯลฯ

โดยสรุปแม้ว่าดวงชะตา (เวลามงคลเกิด) เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ แต่ไม่จำเป็นต้องจริงจังและเป็นกังวลเพราะทุกสิ่งได้ถูกมอบให้กับเด็ก ๆ โดยสวรรค์ ดังนั้นเด็กทุกคนมีช่วงเวลาที่เป็นมงคลอยู่ในตัวเขาแล้ว

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นมงคลของเด็กมากกว่าสุขภาพและความอุดมสมบูรณ์ของเด็กที่จะเกิด เร่งหรือชะลอการส่งมอบเป็นครั้งคราวหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะทำให้ “ขยะที่ไม่คุ้มค่า” เป็นอย่างมาก ฤกษ์คลอด

มีเด็กหลายพันคนที่เกิดมาพร้อมกับ Bill Gate ทั่วโลก .. แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ Bill Gate ได้รับ (ไม่มีใครถูกเลี้ยงดูและฝึกฝนเหมือนกันในโลกนี้) ดังนั้นหล่อหลอมโลกด้วยบิลเกตเท่านั้น

ฤกษ์คลอด

Auspiciousness Is it really necessary at the end?

1. Bonding (Thai / Chinese / International / Burmese etc.), if used correctly, is a good tool to help parents find the aptitude of children such as outstanding fire element, golden leadership. Different like management Water elementalism, talented artist, outstanding wood composition, academic excellence Elements of the world that stand out, continuous development, etc.

2. Understanding your child’s emotions is important. Using horoscopes can help your parents choose ways to give suggestions based on their emotions. (And to develop his own EQ as well) such as Fire elemental children, try elemental children with the least amount of water possible. Thongthong likes to negotiate. Wooden child elements Good reason to accept Earth’s elements like exploration, etc.

In summary, though fortune (The auspicious time of birth) is necessary and useful. But it is not necessary to be serious and anxious because everything is given to children by heaven. Therefore, every child has an auspicious moment in him.

Do not worry about the auspiciousness of the child more than the health and fertility of the child that is born Accelerate or delay the delivery from time to time, if problems occur, it will cause “Trash is not worth it” is very auspicious birth

There are thousands of children born with Bill Gate around the world .. But because of the environment and nurturing that Bill Gate has received (no one was raised and practiced the same way in this world), then shaped the world with Bill. Gate only

ขอบคุณรูปภาพ : www.google.com

แนะนำติชม : koratdontree.com